Gå til indhold

A-kassen

Det går godt i a-kassen, men…

Medlemmerne af Socialpædagogernes a-kasse er meget tilfredse, men hele a-kassesystemet er under massivt pres, lød det på kassens delegeretmøde

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Der er sket mange ændringer i de sidste ti år i a-kasseregi, men Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse har fortsat høj medlemstilfredshed og kan dokumentere, at den er en af Danmarks bedste a-kasser.

Det var det glædelige åbningsbudskab, da forbundskasserer Kaj Skov Frederiksen aflagde beretning på delegeretmødet i a-kassen, der fandt sted i forbindelse med forbundets kongres i Nyborg.

– Der er grund til at være stolte af vores a-kasse. Der er få klager og få sager – og ledigheden hos os ligger på et stabilt lavt niveau, konstaterede han.

Men der er masser af udfordringer for såvel Socialpædagogernes a-kasse som for a-kasserne som helhed – ikke mindst fordi kasserne og dagpengesystemet er under et hårdt politisk pres.

– Dækningsgraden og kompensationsgraden er faldende, og det truer hele a-kasse- og dagpengesystemet. Det kan betyde, at mange af dem, der føler sig sikre i deres job og har høje indkomster, vælger a-kassemedlemsskabet fra, og kasserne kan ikke drives alene af dem, der har mest brug for dem. Det er en stor udfordring, sagde Kaj Skov Frederiksen, hvis bemærkninger faldt i de samme dage, hvor også flere andre a-kasser og formanden for A-kassernes Samvirke havde været ude med samme advarsler.

Det er beskæftigelsesreformen og dagpengereformen, der har forværret vilkårene for de a-kasseforsikrede – bl.a. via nedsatte dimittendsatser, indførelsen af karensdag og ringere muligheder for personer med en mellemlang videregående uddannelse som fx socialpædagoger.

Et af modtrækkene til udviklingen har hos Socialpædagogerne været indførelsen af den fælles lønforsikring, der dækker alle, der både er medlem af forbund og a-kasse, og som sikrer en dækning ud over dagpengene på op til 90 pct. af den oprindelige løn i de første seks måneders ledighed.

– Det er en sikkerhed for medlemmerne, og de opfatter det som en solidarisk ordning, og det er et rigtig godt tegn, sagde Kaj Skov Frederiksen og fortalte, at forsikringen indtil videre har sikret 1.800 medlemmer i snit 3.800 kr. oven i dagpengene.

Selvom tilfredsheden er stor, skal a-kassen blive endnu bedre. Det skal være endnu lettere at komme i kontakt med a-kassen, og fordelene ved at være en fagspecifik a-kasse skal udnyttes til fx mere job- og karriererådgivning.

Kaj Skov Frederiksen trådte af efter mange år i a-kassen, og i stedet blev forbundets nye forbundskasserer, Michael Madsen, valgt som ny formand for a-kassen.
Bliv medlem