Gå til indhold

Generalforsamling Sydjylland

Med finansministeren som skiderikken

Provokerende pointer gav temadebat om de økonomiske rammer, fagligheden og arbejdsmiljøet kant

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Carl Ancher Pedersen


Kreds Sydjylland brugte først og fremmest generalforsamlingen til en temadebat om det, der fylder i hverdagen og er centrale emner for den kommende forbundskongres: De økonomiske rammer, fagligheden og arbejdsmiljøet.

Professor Kaj Ove Pedersen, CBS, lagde for med et indlæg om politik og økonomi. Ifølge professoren er det – som noget unikt i Europa og i verden – lykkedes at holde fast i velfærdssamfundet, siden Poul Nyrup Rasmussen satte sig i spidsen for reformer nødvendiggjort af liberaliseringen i EU.

De politiske tiltag bag udviklingen var bl.a. en aktiv beskæftigelsespolitik og afskaffelsen af underskud på statsbudgettet via en stram central økonomistyring. Kommunalpolitikerne, der tidligere kunne overskride budgetterne ustraffet, er sat uden for indflydelse. Også overenskomsterne er underlagt den centrale styring.

– Finansministeren er blevet skiderikken for enden af bordet, sagde Kaj Ove Pedersen og tilsluttede sig den langsigtede økonomiplanlægning, som fx 2025-planen, der i sin tid blev søsat af Jelved og Nyrup.

– På den måde kan vi gå i graven uden gæld og sikre den næste generation lønindkomster a la vores, sagde han.

Brok jer – og søg sammen

Professoren skosede de offentligt ansatte som forkælede, fordi de højlydt har kritiseret løn- og ansættelsesforhold, som mange i en tid med stadig flere midlertidige og usikre ansættelser i den private sektor misunder dem.

– Men kan man ikke tillade sig at brokke sig, når man er udfordret på sine arbejdsvilkår, spurgte ordstyreren.

– Jo. I har pligt til at brokke jer. Ikke ved bare at kræve flere pædagoger ansat, men ved at komme med bud på, hvordan man kan omorganisere for at løse opgaven. Husk, at I er på 440 overenskomster, der alle kræver flere ressourcer. Gå sammen, drop de mange faglige organisationer, og etablér én stor organisation, der kan hamle op med finansministeren. Ellers har I selv bedt om at blive kørt over, lød svaret.

– Fint at gå i graven uden gæld, men skal vi nødvendigvis bruge penge på topskattelettelser, spurgte kredsformand Michael Madsen.

– Nej, selv med en stram styring er der et råderum, så man kan beslutte, om det er lettelser i top- eller bundskat, omlæggelse af opgaver eller investeringer, der skal finansiere udviklingen, svarede Kaj Ove Pedersen.

Tænk som sportsfolk

Mogens Seider, leder af Fountain House, tog tråden op i sine bud på, hvad der skal til for at fastholde den socialpædagogiske faglighed. Bl.a. at tænke som professionelle sportsfolk:

– Kernefaglighed handler om at give sig selv 110 pct., og det kan man ikke uden at øve sig. Hvis man tror, at fagligheden er sikret, når man er færdig med sin pædagoguddannelse, så tager man for alvor fejl.

Mogens Seider opfordrede også til åbenhed over for at inddrage både borgere, medarbejdere med andre kompetencer og civilsamfundet i opgaveløsningen.

Endelig advarede han mod at dykke så meget ned i relationsarbejdet, at man glemmer at råbe op over for de samfundsproblemer, der påvirker både borgere og frontmedarbejdere.

Kredsformand Michael Madsen sluttede med at fortælle om kredsens tiltag i forhold til en forstærket arbejdsmiljøindsats, bl.a. en ny pjece ‘Styrk arbejdsmiljøet’ samt nogle konkrete værktøjer, der kan findes på kredsens hjemmeside. Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/sydjyllandBliv medlem