Gå til indhold

Generalforsamling Storstrøm

Arbejdsmiljø på dagsordenen

I Kreds Storstrøm var arbejdsmiljøet på dagsordenen. Både til selve generalforsamlingen og da der efterfølgende var foredrag om arbejdsglæde

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk


Hvordan skaber vi et bedre arbejdsmiljø? Det spørgsmål gik som en rød tråd gennem Kreds Storstrøms generalforsamling, hvor der både blev kigget frem og tilbage. Kredsformand Lisbeth Schou inddrog landspolitik i sin beretning og sagde:

– Arbejdsmiljøet – både det fysiske og det psykiske – har haft stor bevågenhed, men desværre må vi sige, at der i samme periode er sket et fuldstændigt forfærdeligt drab på en socialpædagogisk arbejdsplads. Efterfølgende har der rejst sig en debat om alternative botilbud – og især en debat om, hvorvidt der er brug for udvidede magtbeføjelser. Men faktum er, at der er nedlagt sengepladser i psykiatrien, og derfor opfordrer vi til, at man ser på kvaliteten i tilbuddene, før man ser på magtbeføjelserne.

Lokalt i Kreds Storstrøm har arbejdsmiljøet også været på dagsordenen, og kredsen har på flere måder arbejdet med at klæde såvel tillidsrepræsentanter som arbejdsmiljørepræsentanter og ledere bedre på. Både gennem fælles temadage for de tre grupper og med pjecen ‘Arbejdsmiljø og tillid’.

Netværk for AMR

Næste skridt bliver at etablere et netværk for arbejdsmiljørepræsentanter.

– I efteråret vil vi invitere alle arbejdsmiljørepræsentanter til et møde med en spændende oplægsholder og spørge dem: Hvordan kunne I tænke jer et netværk? Er der brug for meget lokale netværk i kommunerne? Eller er det bedre at lave noget sammen med tillidsrepræsentanter på tværs, sagde Lisbeth Schou.

Også menige medlemmer af Socialpædagogerne har haft mulighed for at blive klogere på arbejdsmiljøet gennem en række medlemsmøder – og der bliver flere medlemsmøder i resten af 2016 og i 2017.

Da ordet blev frit, lød det da også som om, der er interesse for yderligere fokus på emnet. Fx sagde en af deltagerne:

– Vi må tale højere om stress. Jeg har været ude for, at vi bliver sendt på kursus i robusthed. Ved I hvad vi skulle? Vi skulle lære at trække vejret i fire sekunder, holde vejret i fire sekunder, trække vejret i fire sekunder og holde vejret i fire sekunder. På den måde bliver stress til et individuelt problem: ‘Har du husket at lave dine fire gange fire?’. Men vi må arbejde mere overordnet imod stress.

Arbejdsglæde

Efter selve generalforsamlingen var der også fokus på arbejdsmiljø i form af et foredrag ved John Harmsen, der kalder sig selv ‘arbejdsglædeminister’. Her kom han bl.a. med en række tips til at fremme arbejdsglæden: Det handler fx på fokus på gode relationer, faglig udvikling, gennemsigtighed i ledelsesbeslutninger, så der ikke skabes usikkerhed og utryghed, samt anerkendelse og et farvel til sladder og brok (læs mere i artiklen ‘Fif til mere arbejdsglæde’, som du finder på www.sl.dk/fiftilarbejdsglæde).

I fremtiden kommer kredsen også til at arbejde med meget andet end arbejdsmiljø. Det handler bl.a. om at opnå øget politisk indflydelse i kommunerne og komme på flere arbejdspladsbesøg. Kredsen har også et mål om at ringe til op mod tusind medlemmer for at høre hvilke ønsker, de har til deres fagforening. Og så skal der også fokus på familieplejernes arbejdsvilkår. 54 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen.Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/storstrømBliv medlem