Gå til indhold

Generalforsamling Storkøbenhavn

OK-krav bør udtages på kongressen

Frikøbtes løn, OK-krav for privatansatte og et ønske om at drøfte OK-krav på kongressen var på dagsordenen i Kreds Storkøbenhavn

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Iben Konradi Nielsen


Medlemmernes løn og vilkår bør fylde mere på forbundets øverste demokratiske myndighed, kongressen, mente de delegerede til generalforsamlingen i Kreds Storkøbenhavn. De vedtog et kongresforslag, der beder Socialpædagogernes hovedbestyrelse se på, om krav til overenskomster kan blive en integreret del af arbejdet på kongressen hvert andet år. Ifølge vedtægterne udtages OK-krav i dag af hovedbestyrelsen.

– Løn og vilkår, der efter min mening er det allervigtigste for medlemmerne, berøres slet ikke på kongressen. Når hovedbestyrelsen til foråret skal diskutere sammenhængskraft, struktur og udvikling, vil det være åbenlyst, at man også ser på, om vi på kongressen kan bruge tid på at drøfte de OK-krav, der skal rejses, sagde bestyrelsesmedlem Michel Kikkenborg, der motiverede forslaget.

Forslaget blev vedtaget med et stort flertal af de 95 stemmeberettigede. Det samme gjorde et forslag om at se på principper og vilkår for de frikøbte politikeres løn. I dag får politikerne samme procentvise stigninger, som medlemmerne er sikret via Forhandlingsfællesskabet. Med en højere løn giver det forholdsmæssigt mere i lønposen, og var det hensigten, lød spørgsmålet fra faglig sekretær Britt Krik.

Hun understregede, at målet blot var en grundig debat om fx muligheden for frivilligt at fastfryse sin løn som politiker eller lade løn følge anciennitet for at sikre sammenhængskraft i organisationen og bedst mulig brug af lønmidler.

Input til OK 2017

OK-krav er vigtige for Kreds Storkøbenhavn. Det blev understreget af, at deltagerne efter drøftelsen af kongresforslag blev bedt om at prioritere mellem en række OK-krav på det private område. Deltagerne fik derfor udleveret små klistermærker, de skulle placere på plancher med de forskellige krav for at indikere, hvor de helst så deres fagforening i arbejdstøjet.

Flest mærker fik forslaget om at arbejde for at sikre, at tillidsrepræsentanten forhandler løn for privatansatte, som det allerede er tilfældet i det offentlige. Det næstvigtigste krav – at dømme efter antallet af mærker – gik på at præcisere reglerne om, at medarbejderen ‘normalt’ skal kende sin arbejdstid fire uger frem. Dette ‘normalt’ fortolkes forskelligt fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, og derfor bør praksis være som på det kommunale område, hvor de fire uger ikke er til fortolkning.

OK-spørgsmål fyldte således på generalforsamlingen, der havde en såkaldt minimumsdagsorden – altså uden beretning, regnskab og valg. Det forhindrede dog ikke kredsformand Lars Petersen i at give en status på ‘rigets tilstand’. Han berettede bl.a. om kredsens arbejde med strategiprojektet ‘Socialpædagogerne i Fremtiden’ med fokus på at formulere kernefagligheden:

– Mit postulat er, at man nemt kan blive fanget på det forkerte ben. Vi skal blive helt skarpe på, hvorfor socialpædagogikken er alfa og omega på en lang række områder som flygtninge og demens, sagde kredsformanden, der sluttede med en opfordring til at supplere forbundets løsningsorienterede linje med en mere handlingsorienteret, når kernevelfærden er truet lokalt.

– Det er en stor diskussion, om vi skal være handling eller løsning – kan vi gøre begge dele? Vi er nødt til at have handling ude i de kommuner, hvor skoen trykker, lød hans opfordring.Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/storkøbenhavnBliv medlem