Gå til indhold

Generalforsamling Østjylland

Med faglighed gør vi en forskel

Lyt til dem, der ved, hvad der virker – og brug fagligheden til at styre arbejdet, lød det fra kredsformand Gert Landergren Due på Kreds Østjyllands generalforsamling

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen


Et velfærdssamfund, der glemmer de svageste borgere. Budgetforlig af varierende kvalitet. For lave normeringer, der gør det svært at løse kerneopgaven på forsvarlig vis. Det var nogle af overskrifterne i kredsformand Gert Landergren Dues status på årets generalforsamling i Kreds Østjylland, der havde samlet 150 medlemmer.

– Mit håb er, at politikerne og topledelserne snart giver magten tilbage til dem, der ved, hvad der foregår, og hvad der virker. At de erkender, at vi med vores faglighed er i stand til at styre vores eget arbejde – og at ingen har en interesse i at lave noget, der ikke virker, eller bruge flere ressourcer end nødvendigt, sagde kredsformanden, inden han tog fat på et af de overordnede emner for generalforsamlingen: arbejdsmiljø.

– Vi arbejder på alle fronter på at oplyse og påvirke og komme med anbefalinger til politikere og beslutningstagere om, at det er helt afgørende, at der bliver gjort noget drastisk ved situationen, hvor I som medarbejdere udsættes for vold, trusler og sågar drab. Og her er løsningen altså ikke at ansætte private vagter, som nogle arbejdsgivere vælger. Vi savner en erkendelse af, at det ikke handler om muskler – men om rammer og ressourcer til, at vi kan løse vores opgave.

Ambassadører

Også forbundsstrategien ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ fik et par ord med på vejen. I Kreds Østjylland har man udpeget 30 ambassadører, afholdt tre medlemskonferencer samt en række opfølgningsmøder ude i kommunerne.

– Det er meget bekræftende at høre, hvordan ambassadørerne har oplevet at blive inviteret ind i vores maskinrum og være med til at definere og indholdsbestemme, hvordan vi som kreds kan inddrage medlemmerne mere aktivt i diskussionen om socialpædagogikken i fremtiden. Og vi er vældig tilfredse med, at vi med projektet har været i direkte kontakt med otte pct. af vores medlemmer, lød det fra kredsformanden, som i sin beretning også kom omkring et par af yderpunkterne i kommunernes budgetforlig for 2017.

– Horsens har indført en demografimodel, hvor pengene følger med, når flere anbringes, og i Aarhus har man valgt at tilføre nye penge til voksenhandicapområdet. Det er jo positivt. I Randers derimod har et lille blåt flertal valgt at finansiere en ny hal med besparelser og underfinansiering på vores område.

Nye jobarenaer til debat

I kølvandet på beretningen blev deltagerne bedt om ved bordene at diskutere to af de temaer, der kommer til at tegne kongressen i november: Arbejdsmiljø og faglighed – og nye jobarenaer. Og her kom der masser af gode bud frem, når det gælder potentielle fremtidige jobmuligheder for socialpædagoger som fx politiet, hvor man kunne ansætte socialpædagoger som sparring for betjentene. Skoler, plejehjem, veterancentre, fængsler og jobcentre blev også nævnt, hvor en af deltagerne bl.a. sagde:

– Vi skal som socialpædagoger byde ind med faglig kvalificeret arbejde fx på jobcentrene, hvor vi kan bruges som mentorer i forhold til ressourceforløb eller som borgerkonsulenter. Og hvor man normalt ser på os som dem, der er gode til at udvikle kompetencer, kan man også tænke socialpædagoger ind, når mennesker taber kompetencer som følge af sygdom, en ulykke eller i forbindelse med aldring.Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/østjyllandBliv medlem