Gå til indhold

Generalforsamling Nordsjælland

Jeg savner sgu et oprør

Der var debat om uforbrugte midler, udsigt til flere netværk og aktiviteter og en opsang fra bagest i salen, da Kreds Nordsjælland holdt generalforsamling

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen


De var bare på kursus inde ved siden af, de mange bevæbnede betjente, der gik rundt i gangene på kursusstedet i Hillerød, hvor Kreds Nordsjælland holdt årets generalforsamling med 67 stemmeberettigede medlemmer. Men man kunne da godt have troet, at de var der for at passe på nogle af de mange penge, kredsen ligger inde med.

Mere end 2,3 mio. kr. er den akkumulerede formue på – men det er ikke med kredsens gode vilje, at det er sådan, understregede faglig sekretær og kredskasserer Thomas Svendsen, da han gennemgik regnskabet. Pengene er mestendels uforbrugte midler fra akutfonden, og de er uforbrugte, fordi kommunerne i kredsen kun i ringe omfang sender en regning for vikardækning, når en tillidsrepræsentant har været på kursus og ellers er frikøbt. Enten fordi de ikke har brug for pengene – eller fordi der ikke er vikardækning. Det sidste er skidt, sagde kassereren:

– Det er brandærgerligt, at de ikke er i spil – pengene skal jo ud og bruges på arbejdspladserne, så sørg nu for vikardækning, så kollegerne ikke skal løbe hurtigere, hvis TR’en er væk, sagde Thomas Svendsen. En deltager fra salen pegede på, at MED-udvalgene er det rigtige forum at bringe problemet op i.

I dagene op til generalforsamlingen havde et af kredsens medlemmer her i fagbladet i et læserbrev ment, at de politisk valgte fråser med taxakørslen. Det havde fået kredskassereren til at løbe tallene for 2016 igennem, og i årets første ni en halv måned havde kredskontoret kørt taxa for i alt 800 kr. At dømme efter klapsalverne fra de fremmødte, mente ingen vist, at det er fråseri.

Opsang om oprør

Kredsformand Karen Holte havde indledt generalforsamlingen, der med en minimumsdagsorden i stedet havde hovedvægten på to oplæg om henholdsvis de psykologiske mekanismer, der styrer arbejdslivet, og om humoren som allieret i kampen mod hverdagstravlheden.

Karen Holte opsummerede også kort hovedpunkterne i kredsens arbejde – indsatsen på arbejdsmiljøområdet og arbejdet med forbundsstrategien ‘Socialpædagogerne i fremtiden’. Og senere i forbindelse med budget-debatten fremhævede Thomas Svendsen, at der i kredsen nu også findes netværk for pædagogiske konsulenter og for socialpædagoger på demensområdet, at man kan tænke sig netværk på andre mindre arbejdsområder, ligesom der er sat yderligere penge af til flere aktiviteter for familieplejerne og til hvervnings- og organiseringsarbejdet.

Dagens opsang kom fra pensionistmedlem Peter Henning bagest i salen.

– Hvor bliver debatlysten af? Vi har et godt fagblad, men der er ikke mange læserbreve – der er ikke megen kamplyst. Vi er blevet så tavse – jeg savner sgu et oprør, sagde han og høstede klapsalver fra forsamlingen, inden konsulent og forfatter Christian Ørsted spiddede den herskende ledelsesfilosofi på de danske arbejdspladser under overskriften ‘Livsfarlig ledelse’.

Han pegede på, at mens dødsfald i trafikken gang på gang trækker avisoverskrifter, så er der larmende tavshed om nedslidningen på arbejdsmarkedet. Og det kan undre, sagde han, når der sidste år døde 183 danskere i trafikken, men 1.400 danskere døde som følge af arbejdsrelateret stress.

– Jeg savner også et oprør, sagde han.Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/nordsjællandBliv medlem