Gå til indhold

Generalforsamling Midtsjælland

Politisk indflydelse handler om dialog

Hvordan opnår man bedst politisk indflydelse og påvirker udviklingen? Det blev debatteret på årets generalforsamling i Kreds Midtsjælland

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Malene Kløve Dreyer


Den stramme økonomi i kommunerne sætter en dyster ramme for det socialpædagogiske arbejde. Vejen frem er at søge politisk indflydelse, og i Kreds Midtsjælland går den i høj grad gennem de tillidsvalgte:

– Øget indflydelse handler ikke om kamp, men om dialog. Øget politisk indflydelse går ikke alene gennem kredsen, men i langt højere grad gennem vores tillidsfolk. Det er dem, der står i første række. Indsatsen fra kredsens side går på at støtte op om dem. Fællestillidsfolkene og hovedudvalgsmedlemmerne har politisk indflydelse via deres pladser i hovedudvalgene, via samarbejde med andre faglige organisationer og via deres egne politiske kontakter, sagde kredsformand Jan Vium i beretningen til de ca. 50 fremødte.

At den strategi virker, viser nogle af de resultater, som er opnået lokalt.

– Vores fælletillidsrepræsentanter har brugt deres netværk og har gået politikerne på klingen. Via tæt kontakt med ledelsen har de opnået politiske resultater i kommunerne ved at argumentere fagligt og vise, hvordan man kan gøre en forskel. Og det er der desuden kommet super kompetente tillidsfolk ud af, uddybede næstformand Kim Christian Jensen.

Man kan høre mere om fællestillidsrepræsentanternes konkrete resultater i tre korte videofilm, der ligger på kredsens hjemmeside.

Påvirkning bag kulisserne

Når den politiske interessevaretagelse foregår på de indre linjer, kan det være svært at få øje på indsatsen for det almindelige medlem:

– Jeg savner Socialpædagogerne lidt i den offentlige debat. Når jeg sammenligner med BUPL, synes jeg, de er mere synlige, sagde en af deltagerne, som er ansat i Holbæk Kommune, der lige nu  står for at skulle spare 200 mio. kr.

Som svar på det forklarede næstformand Lene Kümpel, hvordan den politiske påvirkning nogle gange foregår i det stille og via direkte kontakt til det politiske niveau, og andre gange mere højlydt via medierne. Kredskontoret har bl.a. været i kontakt med forvaltningen i Holbæk Kommune omkring de varslede besparelser:

– I foråret skrev jeg direkte til de politiske udvalgsformænd og gjorde opmærksom på de faglige konsekvenser og forsøgte ad den vej at gå ind og påvirke deres grundlag for at træffe beslutningen, sagde Lene Kümpel.

Næste kapitel udspillede sig til gengæld i medierne, hvor Lene Kümpel havde skrevet et åbent brev til byrådet, der blev bragt som et debatindlæg i den lokale avis Nordvestnyt den 28. september.

Torben Jensen-prisen

Traditionen tro overrakte kredsen Torben Jensen-prisen, som i år gik til Dansk Forsorgshistorisk Museum for deres arbejde med at bringe forsorgshistorien ind i nutiden ved medvirken i dokumentaren ‘De åndssvages historie’. Leder Henning Jahn modtog prisen og kvitterede for prisen med ordene:

– Jeg har selv haft den ære at arbejdet sammen med Torben Jensen. Han var en hædersmand, og derfor er det en meget stor ære at få en pris, der er indstiftet i hans navn. De 10.000 kr. går ubeskåret til at gøre museet og formidlingen af forsorgens historie endnu bedre.


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/midtsjællandBliv medlem