Gå til indhold

Generalforsamling Lillebælt

Nej tak til fælles forbund

Kongresforslag om sammenlægning af Socialpædagogerne og BUPL fyldte, men blev nedstemt

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Carl Ancher Pedersen


Kredsformand Hanne Ellegaard satte i sin status over bestyrelsens arbejde helikopterperspektiv på det seneste tiår, der i kølvandet af kommunalreformen har været præget af organisatorisk og økonomisk turbulens. Et tiår, hvor omorganiseringer og økonomiske stramninger har presset det socialpædagogiske arbejdsområde. Hun fremhævede den socialpædagogiske faglighed som en central faktor for overlevelse og fortsat udvikling af organisationen:

– Det har været et tiår, hvor vores faglighed har været udfordret. Den socialpædagogiske faglighed, som er vores vigtigste holdepunkt i den fortsatte kamp for værdighed, livskvalitet og udviklingsmuligheder for de borgere, vi arbejder sammen med. For vores egen værdighed, etiske grundlag og overlevelse som faggruppe, sagde hun.

Som forberedelse til den kommende kongres blev der – ud over medlemsdemokrati, kommunikation og arbejdsmiljø – også drøftet faglighed i en række workshops i tilknytning til generalforsamlingen.

Fusion delte vandene

Fagligheden var også det underliggende tema i den eneste egentlige debat på generalforsamlingen. Den udspillede sig om et forslag om sammenlægning af Socialpædagogerne og BUPL.

Tvivlere og modstandere frygtede, at den socialpædagogiske faglighed ville risikere at drukne i en stor fælles organisation. Tilhængere mente, at fagligheden fint kunne rummes i et fælles forbund, som ville stå stærkere i forhold til medlemmer, arbejdsgivere og beslutningstagere. Efter en lang og sober debat faldt forslaget, som var stillet af gruppen af PFF-tillidsrepræsentanter i Odense Kommune.

Forslaget pålagde kredsbestyrelsen på den kommende forbundskongres at stille forslag om, at Socialpædagogerne frem til kongressen i 2018 skulle arbejde hen mod en sammenlægning med BUPL.

– Vi vil stå stærkere som pædagoger i én fagforening, da vi vil få lettere ved at komme i dialog med politikerne. Siden 2007 har vi langt hen ad vejen fået de samme arbejdsgivere, og med flere medlemmer vil vi få mulighed for at rykke tættere på medlemmerne flere steder i landet, lød det fra Stine Wittrup på vegne af forslagsstillerne.

Kredsformand Hanne Ellegaard var blandt modstanderne:

– Jeg kan sagtens følge intentionerne i forslaget og forstår udmærket, at man i det dagbehandlende og forebyggende arbejde kan se en fælles faglig identitet. Men det stiller sig anderledes på de øvrige områder, sagde hun.

Kredsformanden mente, at diskussionen om sammenlægning af de to forbund burde afvente etableringen af en eventuel ny fælles hovedorganisation.

Kredsbestyrelsesmedlem Jesper Leschley Pedersen fandt debatten relevant, men stillede et ændringsforslag, hvorefter man til en start afsøgte mulighederne for en eventuel sammenlægning med BUPL eller andre fagforeninger.

Ændringsforslaget faldt med 17 stemmer for og 31 imod. Det oprindelige forslag blev forkastet, da 22 stemte for, mens 33 stemte imod. Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/lillebæltBliv medlem