Gå til indhold

Fagpolitik

Fagligt aktiv – på mange måder

På årets generalforsamlinger spurgte vi både gengangere og nytilkomne, hvorfor de var på generalforsamling, hvad deres fagforening ­betyder for dem, og hvor og hvordan de gerne ser Socialpædagogerne markere sig i de kommende år. Her kan du møde fire af dem – i den kommende tid kan du møde mange flere på forbundets facebookside, og du kan se dem samlet på www.sl.dk/fagligtaktiv

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Vi kan alle gøre en forskel

Bodil Nielsen, 59 år, socialpædagog på Ungecenter Ekstern, Esbjerg Kommune

Hvorfor er du kommet til generalforsamling?

Som ung pædagogmedhjælper var jeg aktiv i PMF og kom som regel til generalforsamlingerne. Så fulgte nogle travle år, hvor arbejde, familie, mine fire børn og senest uddannelse har taget min tid. Jeg har arbejdet på området siden 1996, bl.a. i socialpsykiatrien i Ribe og Vejen, men først i 2015, som 58-årig, gennemførte jeg merituddannelsen til pædagog. Nu synes jeg, at jeg igen har tid til at være aktiv. Og jeg har også fået lyst til det. Jeg vil helt klart vise mig oftere fremover og heller ikke udelukke at stille op til tillidsposter. Demokrati handler jo om aktive borgere, og det gælder også i forhold til ens fagforening. Vi kan alle gøre en forskel, hvis vi gider at rejse os frem for at lade os pacificere med ‘hold kæft-bolsjer’ i form af villa, ferier osv.

Hvad betyder din fagforening for dig?

Jeg bliver så vred, når jeg hører folk – også nogle kolleger – sætte spørgsmålstegn ved, hvad deres fagforening gør for dem. Jeg plejer at svare med et modspørgsmål: Hvem tror I sørger for ordentlige arbejdstider, seks uges ferie osv.? Engang døde folk for den faglige kamp, men i dag er det som om, at goderne og vores demokrati er blevet en selvfølge eller ligefrem en naturlov. Men sådan er det jo ikke.

Hvor vil du gerne have, at din fagforening markerer sig fremover?

Der er mange ting at tage fat på. Jeg synes, at den måde, vi behandler udsatte mennesker på bliver værre og værre. Det er et underligt menneskesyn, som vinder frem, og som fx kontanthjælpsreformen er udtryk for. I mit arbejde med sårbare familier mærker jeg i stigende grad, at børns behov skal tilpasses kommunekassen. Jeg er enig i, at det som oftest er bedst for børnene at blive sammen med deres familie, men ikke altid. Det er blevet sværere at komme igennem med anbringelse uden for hjemmet – selv i situationer, hvor det helt klart er det bedste. Riget fattes penge, og verden fattes penge, siges det. Tja, men kan man tage det alvorligt, når nogle få rige familier sidder på det meste?
Sikkerhed og sammenhold


Jakob Bækgaard, 28 år, socialpædagog på Følstruphusene, Center for unge og voksne med særlige behov, Nødebo

Hvorfor er du kommet til generalforsamling?

Som nyvalgt tillidsrepræsentant – jeg blev valgt i august – har jeg det sådan, at alt med fagpolitik skal opleves og prøves. Jeg har da prøvet en del generalforsamlinger i andre sammenhænge, men jeg har ikke før været til en i arbejdssammenhæng. Men det her virker jo indtil videre som en helt almindelig generalforsamling med formaliteter og oppefra og ned-snak. Jeg håber, der kommer mere faglig debat senere.

Hvad betyder din fagforening for dig?

For mig betyder fagforeningen to ting: Sikkerhed og sammenhold. Det er sikkerhed for den enkelte – både når det fx handler om faglige sager og ved afskedigelser, men jo også i hverdagen ude på arbejdspladsen. Og så handler det om at stå sammen. Hvis jeg alene stiller mig op og siger noget, vejer det ikke så tungt, men hvis vi er mange – 12, 30 eller 100 – så er det klart, at det betyder mere. Nu var der en pensioneret socialpædagog her på generalforsamlingen, der efterlyste et oprør. Og det er jo ikke fordi, der ikke er utilfredshed med arbejdsforholdene. Jeg mener dog ikke, at det er umenneskelige forhold, som han kaldte det – endnu. Men jeg er da enig i, at det ser sværere og sværere ud med hensyn til ressourcer og hænder. Og jeg frygter, at hvis vi en dag krydser den usynlige linje til umenneskelige forhold, kan det gå rigtig galt – og koste dyrt på grund af opsigelser, sygemeldinger og vikardækning. Og det vil selvfølgelig også gå ud over borgerne.

Hvor vil du gerne have, at din fagforening markerer sig fremover?

Jamen, jeg tænker, at det, fagforeningen skal fremover, fortsat er at arbejde for både den enkeltes sikkerhed og sikkerheden på arbejdspladsen og for det faglige sammenhold. Den skal udbrede kendskabet både til, hvad den selv som fagforening kan gøre for den enkelte socialpædagog, og også udbrede kendskabet til, hvad det er, socialpædagoger faktisk kan, til omgivelser og samarbejdspartnere.
Socialpædagogerne skal høres mere


Sune Lund Kristensen, 30 år, socialpædagog og TR på Ungdomscentret, Aarhus Kommune

Hvorfor er du kommet til generalforsamling?

Jeg er med for første gang i år. Og det er jeg for at få en status på, hvad der foregår, og hvad det er for nogle tanker, der bliver tænkt i kredsen. Det er vigtigt for mig – ikke mindst som tillidsrepræsentant. 

Hvad betyder din fagforening for dig?

Det vigtigste for mig er, at der er nogen, der kæmper en faglig kamp for mit område. En opmærksomhed på, hvad det er for et arbejde, vi udfører som socialpædagoger, hvad vi kan udføre – og hvorfor det socialpædagogiske område er vigtigt. Det er et område, jeg ikke føler er højt nok prioriteret rundt omkring i dag. Derfor er det godt, at man fra fagforbundets side hele tiden gør opmærksom på vores faglighed.

Hvor vil du gerne have, at din fagforening markerer sig fremover?

Jeg bliver glad, når jeg ser, at der er læserbreve og debatindlæg fra forbundet i medier rundt omkring, men det er lige så vigtigt at søge indflydelse igennem udvalg, høringer og på det politiske niveau. Når det handler om mennesker, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet, og når der bliver talt nedsættende om mennesker, der har det svært, så ønsker jeg en fagforening, der råber op og siger fra. Det kan handle om kontanthjælpsloft, integrationsydelse og dagpenge – dér kunne jeg godt ønske mig, at det oftere var Socialpædagogerne, der råbte højt og blev hørt, for vi mangler en human tone over for arbejdsløse og syge.
Forbundet er min advokat


Ida Harris, 30 år, socialpædagog på Skovgården, Herlev

Hvorfor er du kommet til generalforsamling?

Jeg er her, fordi vores tillidsrepræsentant har gjort en stor indsats for at gøre os politisk aktive. Det er hans fortjeneste, at vi er tilmeldt syv ud af otte kolleger i dag. Han siger, at det er super vigtigt, at vi ved, hvad der sker, tager stilling, bruger vores stemme. Jeg kender ikke meget til det, der sker, og jeg føler mig meget ny. Fx var det svært at stemme om et forslag om de frikøbtes løn, når man ikke ved, hvad det betyder at være frikøbt. Hvor skulle jeg vide det fra? Men det giver et godt indblik, og det er bedre at være her, end at læse et referat i fagbladet.

Hvad betyder din fagforening for dig?

Jeg forventer, at min fagforening er advokat for mig og er der, hvis jeg har brug for hjælp til en ny ansættelse, en fyring eller en arbejdsskade. Jeg vil gerne betale for at have den forsikring i ryggen, også selvom jeg måske ikke får brug for det. Jeg har kun kontaktet forbundet én gang i de seks år, jeg har været medlem, og jeg oplevede at blive taget meget alvorligt.

Hvor vil du gerne have, at din fagforening markerer sig fremover?

Ellers er Socialpædagogerne ikke på min rader, og jeg har ingen holdning til, om forbundet skal være mere synligt politisk. Jeg kommer ikke selv til at være super politisk aktiv, og så kan man heller ikke forvente det af andre.


Bliv medlem