Gå til indhold

Tilbageblik

Tillidsreformen overhalet af hverdagen

I starten af 2015 gennemførte tre medarbejdere og en leder fra Guldborgsund Handicap en ny tillidsambassadøruddannelse. I dag er det blevet hverdag igen – og lidt af en udfordring at finde tid til tillid

8. januar 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Tillidsreformen skal gøres mere håndgribelig – og de syv principper skal omsættes til daglig praksis og konkret handling på arbejdspladserne. Det var grundtanken bag den tillidsambassadøruddannelse, som Socialpædagogerne i samarbejde med Offentligt Ansattes Organisation (OAO) gennemførte i foråret 2015 som pilotprojekt i to kredse.

Fra Guldborgsund Handicap deltog tre tillidsrepræsentanter og en leder – og da Socialpædagogen mødte de fire sidste sommer, var der bred enighed om, at ideen med at uddanne et særligt korps af tillidsambassadører, der kan oversætte tillidsreformen og omsætte den til hverdag, var en rigtig god idé, fordi det gav deltagerne nogle værktøjer til at gøre reformen meget konkret.

– Og jeg tror da stadig på, at vi er godt på vej til at opbygge en tillidsbaseret kultur på vores arbejdspladser. Det er jo ikke ligefrem raketvidenskab. Det handler om, at der er tillid leder og medarbejder imellem, at man tror på hinanden – og at det, man siger, også er det, man gør, siger en af deltagerne, Niels Paaskesen.

Da han var til den afsluttende opsamling på forløbet, var der dog ét særligt ord, der slog ham. Ordet ‘skal’.

– Vi sad der i et lokale med tillidsreformens syv principper hængt op på væggen, og der fik jeg øje på ordet ‘skal’ rigtig mange steder i teksten. Det siger jo noget om, at den her reform ikke er noget, vi kan vælge at implementere ude på arbejdspladserne. Det er ikke en kan-opgave, men en skal-opgave, lyder det fra Niels Paaskesen.  

Organisationen bløder lidt

Essensen i tillidsreformen, som regeringen, de faglige organisationer og arbejdsgiverne blev enige om i 2013, er, at når den offentlige sektor præges af tillid, vil der være bedre service til borgerne, større kvalitet i arbejdet, øget trivsel og mere enkle arbejdsgange.

Men selvom Niels Paaskesen har været rigtig glad for uddannelsesforløbet – og selvom der i dag står tillidsambassadør på hans visitkort, så er det reelt ikke meget ambassadørarbejde, han har haft mulighed for at udføre. For hverdagen har stille og roligt overhalet ambitionerne om at give tillidsreformen liv.

– Vi vil virkelig gerne arbejde tillidsbaseret i hele organisationen – både medarbejdere og ledere. Men for at man kan udøve tillid i hverdagen og sætte alle principperne i tillidsreformen i spil, så skal der altså være ro på basen. Og der må jeg erkende, at vi i øjeblikket står med en organisation, der bløder lidt, siger han og henviser til flere forskellige faktorer, der har påvirket tillidsarbejdet.

– Vi har fået ny leder, vi har været igennem både en stor sammenlægning og en større fyringsrunde – og alene på min arbejdsplads har vi sagt farvel til ni kolleger det seneste år. Udover at vi stadig er i fuld gang med at byde nye kolleger indenfor, har vi også været hårdt ramt af stressrelateret sygefravær, så alt andet lige har vi været nødt til at sætte tillidsreformen lidt på sidelinjen for at fokusere på at løse vores kerneopgave, siger Niels Paaskesen.

Kultur baseres på tillid

I pilotprojektet deltog udover Guldborgsund Handicap også fire andre arbejdspladser fra Kreds Storstrøm og fem arbejdspladser fra Kreds Nordjylland – og kort før sommerferien blev det besluttet centralt i Socialpædagogerne, at tillidsambassadøruddannelsen skal udbydes i samtlige kredse i løbet af 2016. Alle kredse har meldt positivt tilbage – og fra Niels Paaskesen er meldingen da også, at principperne i tillidsreformen er et godt fundament at arbejde ud fra.

– Vi har for nylig ansat en ny leder, og der var det helt tydeligt, at vi i ansættelsesprocessen var mere opmærksomme på, at vedkommende virkede tillidsfuld og gerne ville tillidsarbejdet og relationerne på tværs. Det er vigtigt at tænke tillid ind alle steder, hvis man ønsker at skabe en organisation, hvor man stoler på hinanden og tør sige tingene åbent, fortæller Niels Paaskesen.

Og selvom han ikke selv føler, at han har haft tid og mulighed for at brede tillidstankerne og ambassadørrollen ud i alle grene af organisationen, så er der alligevel sket en ændring.

På min egen arbejdsplads, Team Grønsund, har vi inden for det seneste år fået en del nye kolleger, så vi er i fuld gang med at opbygge en helt ny arbejdspladskultur. Og her kan jeg godt mærke, at vi alle gerne vil dét med tillid – at både medarbejdere og leder tror på, at vi opnår de bedste resultater både for borgerne og os selv, hvis vi baserer vores kultur på tillid og de principper, der står i tillidsreformen.

 

Bliv medlem