Gå til indhold

Prik

Velkommen til pædagoguddannelsen

22. januar 2016

Artikel

Forfattere: Af Katrine Aagaard og PLS

Kære pædagogstuderende. Du er netop startet på Danmarks vigtigste studie, dét studie, som omfatter alle borgere i samfundet fra vugge til grav og de mest udsatte grupper. Vi lever i en tid, hvor vores profession oplever manglende anerkendelse. Måske skyldes dette, at borgere i vores samfund ikke forstår det pædagogiske fag og vigtigheden af vores arbejde. Når jeg påpeger, at det er Danmarks vigtigste uddannelse, så må det også være Danmarks vigtigste profession.

Derfor er det vigtigt, at vi værner om pædagogikken, at vi ser borgerne i forskellige aspekter, og at vi kan være der for dem i alle situationer med forskellige pædagogiske forståelser. Det er derfor, pædagoguddannelsen er Danmarks vigtigste uddannelse, men det er også derfor, at det er vigtigt, at vi sikrer kvaliteten på pædagoguddannelsen.

Vi i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) er jeres fagforening og studieorganisation, der sikrer, at du ikke står alene – hvad end det er på dit studie eller i praktikken. Vi sikrer din retssikkerhed i samarbejde med Socialpædagogerne og BUPL – det er en tryghed, vi giver til dig som pædagogstuderende.

I visse situationer er det vigtigt, at vi er en del af et solidt fællesskab, som PLS kan tilbyde, og dette ses i mange forskellige arenaer, som fx vores kursusweekender, der finder sted på landets forskellige pædagoguddannelser, hvor over 100 af landets pædagogstuderende bruger en hel weekend på faglig fordybelse i pædagogiske emner og handlemuligheder, som vi ikke får på studiet.

Ude på uddannelsesstederne står du heller ikke alene: Flere steder har du en lokalafdeling, du kan henvende dig til: dette er pædagogstuderende, som frivilligt vælger at lave forskellige aktiviteter for dig og dine medstuderende, og det kan være alt fra at arrangere et fagligt oplæg til at afholde et arrangement i fredagsbaren. Og der er altid plads til flere frivillige.

Vi i PLS kæmper for pædagoguddannelsen og for vores profession i samarbejde med de andre pædagogiske fagforeninger. Med finansloven for 2016 har Venstreregeringen valgt at gennemføre årtiers største besparelse på pædagoguddannelsen og forringe vilkårene for vores kollegaer ude i praksis. Vi vil ikke bare stå ved siden af og se passivt til, når Venstreregeringen prøver at smadre pædagogikken og Danmarks vigtigste levebrød: uddannelse.

Vi er oppe mod nogle nyliberale diskurser, som glemmer, at mennesket altid kommer først, og at det er mennesket, som er det bærende element i vores samfund. Det skal ikke være kapitalen og erhvervslivet, som politikerne konstant taler om, der skal komme først. Beslutningstagerne har glemt, hvordan det er at få en mindre indkomst – de ser ikke hverdagens konsekvenser af deres beslutninger

Det er en vigtig opgave at turde at være kritisk og gå imod strømmen – det er på den måde, vi kan skabe konkrete forandringer i samfundet og på vores uddannelse. Samtidig skal vi som kommende pædagoger interagere med andre borgere, og derfor er det vigtigt med en endnu bedre uddannelse, og at beslutningstagerne bliver pædagogikken bevidst, så vi kan få den anerkendelse, vores fag har krav på.

Glæd jer til det eventyr, I skal ud på. Igennem pædagoguddannelsen udvikler du dig – som menneske, men også sammen med pædagogikken. Det er hele rejsen værd.


Katrine Aagaard er faglig sekretær i PLS – se www.pls.dk

Deltag i debatten


  • Hvad glæder du dig mest til ved at starte på pædagoguddannelsen?
  • Hvilke forventninger har du til studiet?
  • Hvad betyder pædagogik for dig?

Bliv medlem