Gå til indhold

Organisering

To uger med fællesskabet i fokus

I uge 4 og 5 søsætter Socialpædagogerne en kampagne for at organisere nye medlemmer – og fastholde dem, der allerede er medlem. Hovedbudskabet er, at du ved at være en del af fællesskabet opnår fem faglige fordele, der giver dig styrke til at være noget for andre

22. januar 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

På kredskontoret i Østjylland er medarbejderne ved at lægge sidste hånd på de kommende to ugers arbejdspladsbesøg. For når Socialpædagogerne kører organiseringskampagne i uge 4 og 5 er der god tradition for, at kredsen rykker det faglige arbejde ud på arbejdspladserne for at møde både nuværende og potentielle medlemmer på deres hjemmebane.

– I år skal vi ud på mindst 15 vidt forskellige arbejdspladser – og vi glæder os. I hverdagen driver vi jo fagforening indefra, så det at komme ud til medlemmerne er en vigtig øvelse for os. Dels får vi god og direkte respons på det, vi laver, og dels får medarbejderne en større forståelse for, hvorfor vi gør, som vi gør, fortæller kredsformand Gert Landergren Due.

Men først og fremmest er uge 4 og 5 en anledning til at fortælle, hvad et medlemskab af Socialpædagogerne indebærer – og hvilke fordele der er ved at melde sig ind i fællesskabet.

– Nye medlemmer kommer ikke til pr. automatik i dag – fagforeningsbogen er altså ikke noget, man bare får udleveret på sin arbejdsplads. Derfor er der brug for, at vi fortæller, hvad det handler om. Og når vi taler med vores medlemmer, er der god lydhørhed – de er nysgerrige, vil gerne i dialog og interesserer sig for deres fagforening, siger Gert Landergren Due.

De faglige fordele

Arbejdspladsbesøgsugerne gennemføres under overskriften ‘Styrke til at være noget for andre’, og målet er at organisere 500 nye medlemmer. I forbindelse med indsatsen er der udviklet helt nyt materiale, der fokuserer på de fem faglige fordele, der er ved at være medlem af Socialpædagogerne. Det handler om faglig tryghed, faglig udvikling, faglig trivsel, faglig viden og fagligt fællesskab.

– Vores hovedbudskab er, at det faglige fællesskab er utrolig vigtigt for vores medlemmer, for det kan de ikke få andre steder. Vi ved, at det, medlemmerne brænder allermest for, er faget og deres faglighed – derfor er det netop fagligheden, der er i fokus i den her kampagne, siger næstformand i Socialpædagogerne Verne Pedersen, som er politisk ansvarlig for organiseringsindsatsen.

Og selvom det faktisk ser rigtig godt ud med medlemsudviklingen i Socialpædagogerne i disse år – ikke mindst sammenlignet med andre fagforbund – så er der et ønske om, at vi bliver endnu flere, lyder det fra Verne Pedersen.

– Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere er vi – og jo bedre resultater kan vi skabe, hvad enten det så handler om at forhandle overenskomster eller sikre politisk indflydelse på det socialpædagogiske område. Men selvom uge 4 og 5 i høj grad handler om at tiltrække nye medlemmer, så har indsatsen også et fastholdelsesperspektiv, for vi må aldrig forsømme de medlemmer, vi allerede har.

Fingeren på pulsen

Når Kreds Østjylland i uge 4 og 5 tager på arbejdspladsbesøg, handler det i høj grad om at sætte ord på, hvad fagforeningen står for, og hvad man kan forvente som medlem.

– Vi fortæller, at vi både er den klassiske fagforening, der tager sig af overenskomstforhandlinger og den slags – men at vi har yderligere to ben at stå på; vi har det pædagogfaglige og kender faget, og vi har den politiske interessevaretagelse, hvor vi sikrer indflydelse på det socialpolitiske område, fortæller Gert Landergren Due, som altid er glad for at gå i dialog med medlemmer såvel som ikke-medlemmer, når han besøger kredsens arbejdspladser.

– For os er det også en god anledning til at mærke, hvad der rører sig blandt socialpædagoger. Og ingen tvivl om, at de i dag er mere presset i deres arbejdsliv end før, og at det er noget, vi skal tænke ind i vores arbejde. Besparelser og omlægninger har medført store udfordringer for arbejdsmiljøet, og det fylder rigtig meget blandt vores medlemmer, så det er naturligvis noget af det, vi kommer til at diskutere på de kommende arbejdspladsbesøg, siger han.

Dialog med tillidsrepræsentanter

Også muligheden for at indgå i faglige fællesskaber er noget af det, der skal tiltrække nye medlemmer, lyder det fra Verne Pedersen.

– Vi ved fra vores trofaste medlemmer, at faglige fællesskaber er vigtige og en af de væsentlige fordele ved at være med i Socialpædagogerne. Vi er et forbund, hvor der er god plads til debat, faglig udvikling, sparring og et unikt fællesskab med andre socialpædagoger, og det betyder meget for medlemmerne. Det faglige fællesskab er også noget af det, tror jeg, der gør, at vi lige nu ser en positiv udvikling i forhold til at organisere dimittender. Og det er utrolig vigtigt, for de nyuddannede er jo vores fødekæde, siger hun.

Hele organiseringsindsatsen er ud over arbejdspladsbesøgene i høj grad baseret på, at Socialpædagogernes tillidsrepræsentanter landet over omsætter kampagnens budskab i hverdagen, forklarer Verne Pedersen.

– Vi har en tæt dialog og et tæt samspil med vores tillidsrepræsentanter, for det er jo dem, der står for det vigtige faglige arbejde i det daglige ude på arbejdspladserne. Derfor er det også nødvendigt, at vi her i forbundet hele tiden sørger for at udvikle de nødvendige værktøjer, som TR’erne har brug for – og sikrer, at de løbende får udviklet deres kompetencer. De er og bliver vores vigtigste redskab til at nå ud til medlemmerne.

Fem faglige fordeleOmdrejningspunktet i Socialpædagogernes organiseringskampagne i uge 4 og 5 er de såkaldte fem faglige fordele, der giver medlemmerne styrke til at være noget for andre.


De fem faglige fordele er:

1. Din faglige tryghed skaber tryghed for andre

Socialpædagogerne sørger for, at dine ansættelsesvilkår og din løn og pension er i orden, ligesom du er sikret den bedste faglige og juridiske rådgivning om dit arbejdsliv. Din tryghed sikres også via bl.a. din tillidsrepræsentant og din lokale kreds, en fælles lønforsikring, der er inkluderet i medlemsskabet samt jobkonsulenter, der kender dit fag og hjælper dig videre, hvis du mister dit job.

2. Din faglige udvikling udvikler andre

Som medlem har du de bedste muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt – og du kan trække på viden fra 39.000 andre socialpædagoger. Blandt de konkrete fordele, der udvikler dig, er faglige selskaber og netværk, lokale faglige arrangementer med fokus på udvikling af det socialpædagogiske fag, job- og karriererådgivning samt portalen Kursussporet, som giver en oversigt over relevante kurser og uddannelser.

3. Din faglige trivsel får andre til at trives

Som medlem har du et fagforbund, der arbejder for at skabe gode arbejdsforhold for socialpædagoger – både i forhold til politikerne og konkret ude på arbejdspladserne. For vi ved, at forudsætningen for en stærk faglighed er et godt arbejdsmiljø. Blandt de fordele, der skaber trivsel for medlemmerne, er de lokale tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt Socialpædagogernes fokus på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

4. Din faglige viden gør andre klogere på sig selv

Gennem Socialpædagogernes fagblad, nyhedsbreve og Vidensbanken får du serveret spændende artikler og nyeste viden inden for dit fag. Du kan læse historier fra det socialpædagogiske arbejdsliv og hente inspiration til dit eget job – og så får du direkte adgang til specifik viden inden for netop dit fagområde.

5. Dit faglige fællesskab giver styrke

Når du er medlem af Socialpædagogerne, får du et unikt fællesskab med andre socialpædagoger og kan selv være med til at udvikle dit fag. De fordele, der styrker fællesskabet, er bl.a. den faglige debat, vi har på både Socialpædagogens og Socialpædagogernes facebooksider, pensionsordningen hos PKA – og hele den politiske interessevaretagelse, hvor vi sætter dine arbejdsvilkår og socialområdet på den politiske dagsorden.
Bliv medlem