Gå til indhold

Organisering

De tre – og fagforeningen

Socialpædagogen følger tre studerende, der er med blandt de første på specialiseringen i social- og specialpædagogik. I anledning af organiseringskampagnen spørger vi dem denne gang om deres forhold til fagforeningen – og det viser sig, at de repræsenterer vidt forskellige positioner

22. januar 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Og hvad så med dig? Er du medlem af fagforeningen? Det spørgsmål har kollegaer på praktikstederne kun stillet til én af de tre studerende, som Socialpædagogen følger på deres vej frem mod eksamensbeviset.

– Der er aldrig nogen, der har spurgt mig om det, men jeg synes faktisk, at det ville være helt i orden – så længe det skete på en god måde. Jeg vil gerne høre argumenter, men det vil ikke være rart, hvis der blev set skævt til mig, fordi jeg p.t. ikke er medlem af nogen fagforening, siger Lise Christiansen.

Hun er en af de tre pædagogstuderende, som nærværende fagblad har fulgt siden de søgte optagelse på specialiseringen i social- og specialpædagogik – og i sommeren 2014 var blandt de første på den nye uddannelse (som overflyttere fra første år på den gamle uddannelse).

De andre artikler har handlet om mødet med faget og socialpædagogikken – både på skolebænken og i praktikken, men denne gang handler det om mødet med fagforeningen. Og det viser sig, at Emil, Line og Lise repræsenteret tre vidt forskellige positioner.

Line Andersen meldte sig allerede efter få måneder ind i de pædagogstuderendes sammenslutning, PLS, og for hende er det helt naturligt, at hun som færdiguddannet enten skal være medlem af Socialpædagogerne eller BUPL.

Emil Blok Olesen har næsten besluttet at melde sig ind – og Lise Christiansen vælger foreløbig at stå udenfor. 

– Det skal ikke lyde som om, jeg stiller mig på bagbenene og absolut ikke vil være med i fagforeningen – men jeg mangler at få nogle gode argumenter. Og der må jeg nok indrømme, at jeg ikke selv har sat mig særlig godt ind i det. Når det gælder fagforeningen, har jeg nok mere nogle ‘synsninger’ end egentlig viden, siger hun.

Pionererne


Sommeren 2014 blev Emil Blok Olesen, Line Andersen og Lise Christiansen overflyttet til den nye pædagoguddannelse – og siden har nærværende fagblad med jævne mellemrum fulgt dem. De tre har nu et år tilbage af studietiden og er i gang med deres sidste lønnede praktikforløb.

  • Emil Blok Olesen er i praktik på Brohuset i Ringkøbing, der er et hjem for voksne udviklingshæmmede.
  • Line Andersen er i praktik på Nørrehus i Viborg, der er et specialdagtilbud for bl.a. børn med udviklingshæmning.
  • Lise Christiansen er i praktik på specialafdelingen på Hurup Skole i Thy.

Læs alle artiklerne om de tre pionerer på www.socialpaedagogen.sl.dk/temaer/

 

Et sikkerhedsnet

For Line Andersen handler medlemsskabet af fagforeningen først og fremmest om at få spændt et sikkerhedsnet ud under sig selv – og for hende har det allerede været en stor fordel, at de fleste studerende under 30 kan få gratis a-kasse.

– Jeg har haft barselsorlov under studiet, og her var det rigtig godt, at jeg kunne få barselsdagpenge gennem a-kassen, fortæller hun.

Til gengæld var det træls, da hun fyldte 30 år og kort efter fik et girokort til a-kassen.

– Der følte jeg mig nærmest lidt diskrimineret, for der er jo ikke noget, der bliver billigere, fordi man fylder 30 år. Jeg synes, at reglerne burde være de samme for alle studerende uanset alder, siger hun – et synspunkt som PLS også deler, men som det indtil videre ikke er lykkedes at komme igennem med hos Beskæftigelsesministeriet.

Line Andersens væsentligste argument for fagforeningen er, at hun kan få støtte, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen – men hun tænker også i fællesskabet.

– Det er jo fagforeningen, der skal tale vores fælles sag, så jeg synes da, at det er vigtigt, at der er mange medlemmer, siger hun.

For hende er fællesskabet omkring selve faget også vigtigt – og hun er fx glad for, at hun som studerende modtager såvel nærværende fagblad som BUPL’s fagblad Børn og Unge.

– Jeg synes, at det er ret spændende at følge med i, hvad der sker inden for faget, og jeg har fx også brugt nogle af artiklerne fra Socialpædagogen i en opgave. Det handlede om den måde, man historisk har behandlet anbragte på, siger hun.

Fakta om PLS


Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS, er talerør for de pædagogstuderende og arbejder politisk for at forbedre såvel pædagoguddannelsen som de pædagogstuderendes forhold og vilkår.

Derudover er der mulighed for at få råd og vejledning i forbindelse med såvel praktik som uddannelsesforløb – ligesom der er en række andre medlemsfordele som fx fagblade, kurser og billige forsikringer.

Medlemskab koster 264 kr. i kvartalet svarende til 88 kr. om måneden.

Læs mere på www.pls.dk

 

Er du medlem?

Line Andersen er den eneste af de tre, der er blevet konfronteret med fagforeningsmæssige spørgsmål i praktiktiden.

– Allerede da jeg var på besøg på den institution, hvor jeg skulle være i min anden praktik, spurgte min vejleder, om jeg var medlem af PLS – og da jeg sagde ja, sagde hun, at det var godt, og at hun også var min tillidsrepræsentant, så jeg kunne komme til hende, hvis der skulle opstå problemer. Det oplevede jeg positivt – og som venlig interesse.

Emil Blok Olesen og Lise Christensen er til gengæld aldrig blevet spurgt på deres praktiksteder, og fagforeningsspørgsmål er heller ikke noget, der fx er blevet diskuteret i frokostpausen.

– Men på studiet er en af mine klassekammerater aktiv i PLS, og han har fortalt mig rigtig meget, og det er nok hovedgrunden til, at jeg nu overvejer selv at melde mig ind. Ja, faktisk er jeg ret overbevist om, at jeg vil gøre det – især fordi, jeg kan få gratis a-kasse, og hvis man har været med i a-kassen i et år, kan man med det samme få dagpenge, hvis man som færdiguddannet bliver ledig. Og jeg ved jo ikke, om der går to måneder eller ti måneder, før jeg får et job, siger Emil Blok Olesen.

Lise Christiansen synes, at det ville være helt i orden, hvis nogen på praktikstedet så hende i øjnene og spurgte til hendes medlemskab:

– Så længe det handler om argumenter, vil det være helt fint for mig – men jeg vil ikke bryde mig om at blive presset til at melde mig ind. Hvis jeg skal melde mig ind, skal det helst være fordi, jeg føler, at jeg personligt får noget ud af det. Fx fordi det har betydning for min egen lønforhandling, eller fordi jeg kan komme på nogle kurser. Eller også skal jeg i hvert fald overbevises om, at fagforeningen gør en forskel for at forbedre alle pædagogers forhold – og det gør den måske også? Det burde jeg måske sætte mig lidt mere ind i.

Fakta om pædagogstuderende og a-kassen


Hvis du har været medlem af a-kassen i mindst et år, kan du som nyuddannet få dagpenge fra første ledighedsdag – ellers skal der gå en måned. Som pædagogstuderende kan du få gratis a-kasse, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du er ikke fyldt 30 år.
  • Du er ikke under revalidering.
  • Du tjener mindre end 214.020 kr. om året.

Studerende over 30 år kan tilbydes medlemskab af enten Socialpædagogernes eller BUPL’s a-kasse på særlige studentervilkår. Det koster dermed 342 kr. om måneden at være med i a-kassen.

Læs mere på www.sl.dk

 

 

Bliv medlem