Gå til indhold

Kredsbestyrelser

Der er brug for jer

Som socialpædagoger yder I den fremmeste form for omsorg, fordi I om nogen ved, hvad der skal til for at få folk til at flytte sig og udvikle sig. Den viden vil vi gerne bringe i spil, lød opfordringen fra kontorchef Tina Wahl fra KL

8. januar 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Invester før det sker – det var en af overskrifterne i Tina Wahls oplæg på kredsbestyrelseskonferencen i Middelfart. Som kontorchef i KL’s Center for Social og Sundhed gav hun de 130 deltagere fra Socialpædagogernes ti kredse flere konkrete bud på de opgaver og udfordringer, kommunerne i disse år står over for på det sociale område.

– Et af vores hovedbudskaber er, at tidlig forebyggende indsats betaler sig. Vi skal væk fra at se det sociale område som noget, der er ekstremt dyrt for samfundet. Sociale indsatser er en investering i at få et menneske på fode igen og dermed sikre, at samfundet ikke udvikler borgere, der er mere eller mindre langvarige kunder i vores butik, sagde Tina Wahl.

Og så uddelte hun ellers verbale roser til socialpædagogerne som faggruppe.

– I har arbejdet i mange år med at få mennesker til at flytte sig og blive mere selvhjulpne – det er jo lige netop det, I kan, og det er i min optik den fremmeste form for omsorg, sagde hun og nævnte ældreområdet som et af de steder, hvor man i KL gerne ser socialpædagoger som en del af løsningen fremadrettet.

– Traditionelt er der i mange år bedrevet meget omsorg på ældreområdet, og det har ikke handlet så meget om at motivere og understøtte borgernes udvikling. Men på det felt vil vi gerne bringe socialpædagogers viden i spil, for vi tror på, at I vil gøre en forskel. I kan byde ind med de relevante kompetencer, der er brug for, hvis kommunerne skal lykkes med at skabe gode og meningsfyldte rehabiliteringsforløb.

Det begynder i familien

Et andet budskab fra Tina Wahl var, at socialpolitikken begynder i familien – hvilket hun illustrerede med et lille tænkt eksempel.

– Hvis far og mor drikker, og lille Peter hænger i gardinerne, så er det ikke nok bare at pille Peter ned. Vi skal også arbejde med forældrene og se på hele familien i indsatsen. Udgangspunktet må være, at alle mennesker kan flytte sig, sagde hun og bevægede sig dermed ind på en snak om satspuljeaftalen og Herningmodellen – og principperne i indsatstrappen, hvor det kort fortalt handler om at komme så langt ned af trappen som muligt og anvende den mindst indgribende foranstaltning.

– I KL anbefaler vi systematisk inddragelse af børn, unge og deres familie og netværk under hele sagsforløbet, ligesom vi også gerne ser døgninstitutioner indgå i et tættere samspil med kommunens øvrige tilbud. Men det er vigtigt at basere indsatserne på et tæt samarbejde mellem socialpædagoger og socialrådgivere, for det giver alt andet lige det bedste resultat i arbejdet med udsatte børn og unge, lød det fra Tina Wahl.

Omprioriteringsbidrag noget møg

I sit oplæg slog Tina Wahl et slag for bedre dokumentation af indsatserne.

– Tag fx Herningmodellen. Den er spændende og viser gode takter, og det er en model, vi følger nøje. Men generelt for socialområdet gælder det, at vi skal blive meget bedre til at dokumentere vores indsatser, og hvad resultatet er. Mange gange ved vi jo godt, hvad der virker, men vi er for dårlige til at dokumentere det. Hvis vi skal lykkes med indsatserne på det sociale område, skal vi blive bedre til at lære af hinanden og indhente viden om, hvad det egentlig var, der gjorde forskellen. Og vi skal være klar til at ændre på det, der ikke virker.

Da talen faldt på det meget omdiskuterede omprioriteringsbidrag, var der dog ikke mange positive ord fra Tina Wahl:

– Det er klart, at de stramme økonomiske rammer, som kommer med omprioriteringsbidraget, vil betyde, at kommunerne vil blive yderligere presset på økonomien. 

Men trods de noget pessimistiske tendenser med hensyn til kommunernes økonomiske situation, var det de konstruktive skulderklap til den socialpædagogiske faglighed, der fyldte mest i Tina Wahl oplæg.

KL forventer, at der i fremtiden bliver behov for at ansætte flere socialpædagoger, for der er brug for jer. Lad mig sige det på den måde, at vi inde i glashuset ikke kan løfte noget som helst uden jer.

Bitten Sohn Thomsen, bestyrelsesmedlem, Kreds BornholmHvad har inspireret dig mest på konferencen?


De mange refleksioner omkring det gode arbejdsmiljø, TRIO-samarbejdet og fagfagligheden vil jeg arbejde videre med i det nye år. Jeg er meget optaget af, at gode processer skal vokse nedefra, og her er konferencen en god platform, hvor de gode historier lever og bliver delt.

Jacob Pedersen, bestyrelsesmedlem, Kreds StorstrømHvad har inspireret dig mest på konferencen?


Workshoppen om web-seminar inspirerede mig. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi tænker over nye måder at formidle information – ikke som erstatning for fysiske medlemsmøder, men som et supplement. I dag er det enormt populært med podcast og streaming af film, så jeg er overbevist om, at der også vil være brugere til et web-seminartilbud.

 

 

Bliv medlem