Gå til indhold

Kommentar

Styrke til at være noget for andre

Lad os holde fast i et stærkt socialpædagogisk fællesskab og engager dig i dine og dine kollegers vilkår

22. januar 2016

Artikel

Forfattere: Af Verne Pedersen og forbundsnæstformand

I uge 4 lancerer Socialpædagogerne en ny kampagne under sloganet ‘Styrke til at være noget for andre’. Det gør vi, fordi vi vil styrke fællesskaberne på vores arbejdspladser og sætte fokus på den socialpædagogiske faglighed.
Vores tillidsrepræsentanter har en helt central rolle i forhold til medlemmerne på vores arbejdspladser. Tillidsrepræsentanterne gør hver dag en stor indsats for kollegers vilkår og det faglige fællesskab. Det skal de have stor tak for!

Vi har valgt, at kampagnens spydspidser er tillidsrepræsentanterne. De har alle sammen modtaget de nye kampagnematerialer, så henvend dig gerne til din tillidsrepræsentant og hør mere. Skulle du ikke have en tillidsrepræsentant, så klik ind på www.sl.dk og læs mere om kampagnen og se, hvordan du kan få tilsendt materialet.

Ny forskning viser, at de faglige fællesskaber er under pres på tværs af fag i Danmark. I nogle brancher, fx handel og butik, er organiseringen så lav, at overenskomstforhandlingerne kan være truet i en nær fremtid. Sådan forholder det sig ikke på det pædagogiske område. Siden årtusindskiftet har der været et lille fald i tilslutningen til fagforeninger blandt pædagoger. Til trods for denne udvikling er medlemstallet i Socialpædagogerne steget i løbet af den samme periode. Det skyldes, at vi tager udfordringerne seriøst og supplerer de klassiske fagforeningsydelser som løn- og arbejdsvilkår med muligheden for at deltage i et stærkt fællesskab med vores fag i centrum

I løbet af de sidste måneder har vi afholdt workshops med tillidsrepræsentanter fra hele landet. Beskeden derfra er klar: arbejdspladserne bliver større, tiden bliver mindre, og flere ansættes i tidsbegrænsede stillinger og på usikre vilkår. Det er svært at fastholde de faglige fællesskaber, som vi kender dem, hvor stærke relationer skaber tryghed på arbejdspladsen.

Hvad kan vi så gøre ved det? Jeg tror, at nøglen ligger i at gøre en ekstra indsats for at få stærkere fællesskaber, både det nære fællesskab på arbejdspladsen og i det faglige fællesskab med andre socialpædagoger i landet. Socialpædagogerne arbejder benhårdt på at tilbyde medlemmerne et relevant fagligt fællesskab. Det kunne fx være i regi af Faglige Selskaber, som vi nu på forsøgsbasis har lanceret to af. Vi har sat fokus på et godt arbejdsmiljø, vi rådgiver flere medlemmer end nogensinde før, og vi deltager aktivt i politikudviklingen på området. Det kan vi kun gøre fordi vi har et stærkt fællesskab.

 

Bliv medlem