Gå til indhold

Kommentar

Sociale mål – også på handicapområdet

I 2016 vil vi holde regeringen og andre beslutningstagere op på, at vilkårene for mennesker med handicap er en del af kernevelfærden

8. januar 2016

Artikel

Forfattere: Af Benny Andersen og forbundsformand

Nytår er altid en god anledning til at gøre status. Noget af det, der desværre står tydeligt for mig, er, at handicapområdet er meget overset politisk. Vi har netop været vidne til et finanslovsforløb, hvor regeringen og de blå støttepartier sagde, at de ville styrke kernevelfærden, men ikke ofrede én krone ekstra på handicapområdet. Ja, tværtimod ser det ud til, at flere kommuner har sparet på indsatsen. Et af mine nytårsforsætter skal derfor være at sætte øget fokus på vilkårene for de mennesker, der er helt afhængige af samfundets hjælp. En oplagt mulighed er de sociale 2020-mål. Med den tidligere S-ledede regerings 2020-mål fik vi for første gang i mange år rammerne for én national socialpolitik med ambitioner om at skabe bedre vilkår for de mest udsatte borgere. Desværre nåede den tidligere regering ikke at rykke meget på dem. V-regeringen har nu bebudet en revision af 2020-målene – og det er fint med et gennemsyn, når nu vi alligevel aldrig rigtig er kommet ud af starthullerne.

For mig at se er den største svaghed ved de sociale 2020-mål – ud over den manglende handling bag ordene – at de helt overser mennesker med handicap. Derfor mener jeg, at vi skal bruge gentænkningen af målene til at supplere dem med mål og konkrete ambitioner for borgere med omfattende psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. De bliver alt for ofte overset i nationale og kommunale udviklingstiltag. Men området bør være en del af kernevelfærden, og da vi for nylig i en Gallupundersøgelse spurgte danskerne, var de enige: Ni ud af ti svarede, at hjælp til mennesker med handicap er en del af vores kernevelfærd.

Vi mener, at der bør laves sociale mål for brugen af magtanvendelser over for mennesker med handicap. Det skal indberettes, når der bruges magt – både tilladt og ikke-tilladt – så vi kender antallet af magtanvendelser og kan følge udviklingen. Og vi skal bruge dokumenterede forebyggende indsatser og metoder til at nedbringe antallet af magtanvendelser.

Et andet mål skal handle om retten til et aktivt liv med mulighed for et dagligt miljøskifte. Vi ved, at socialt samvær og udviklende og inspirerende oplevelser er af afgørende betydning for livskvaliteten for denne gruppe. Det får de desværre ikke altid i dag, og der er tilmed en klar tendens til, at der skæres i de ugentlige aktivitets- og samværstilbud. Også her skal vi måle på indsatsen for at sikre, at inklusion og livskvalitet også gælder for mennesker med handicap. I 2016 vil vi holde regeringen og andre beslutningstagere op på, at vilkårene for mennesker med handicap er en del af kernevelfærden og skal prioriteres.

Godt nytår – lad os sammen sikre, at handicapområdet i 2016 får den opmærksomhed, området fortjener.


Bliv medlem