Gå til indhold

Fremfærd

Studerende skal skabe relationer

Hvordan kan udviklingshæmmede og sindslidende få flere relationer udenfor familien og blandt de professionelle? Det spørgsmål arbejder studerende i Svendborg med – og svaret kan bl.a. omfatte et kolonihavehus

22. januar 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Hvis drømmen bliver til virkelighed, kan syv pædagogstuderende til april vinke farvel til en gruppe sindslidende og udviklingshæmmede, der står på terrassen i deres nye kolonihavehus – indrettet med bl.a. en gyngestol med kurv til strikketøjet og en grill, der kan bruges som et sikkert alternativ til en bålplads.

– Det overordnede formål med projektet er at øge udviklingshæmmede og sindslidendes livskvalitet gennem flere ikke-betalte relationer – og kolonihavehuset er en af de ideer, jeg håber og tror kan blive til noget, siger projektkoordinator Bente Brynnum fra UC Lillebælt.

Med støtte fra Fremfærd (se faktaboks) har Svendborg Kommune og UC Lillebælt sat sig for i fællesskab at bygge bro mellem civilsamfundet og socialafdelingen – og helt konkret skabe rammerne for, at beboerne på botilbuddene Skovsbovej og Ryttervej kan få flere kontakter i omverdenen.

– I efteråret startede vi meget konkret med at slå et cirkustelt op foran Skovsbovej – og her flyttede studerende fra såvel pædagoguddannelsen som socialrådgiver-, sygeplejerske- og ergoterapeutuddannelsen så ind i tre uger, hvor de udviklede de første ideer. Ideer, som andre pædagogstuderende nu arbejder videre på i et længere forløb, der strækker sig over knapt et halvt år, og det er så meningen, at atter andre studerende senere skal overtage stafetten, så projektet i alt kommer til at vare halvandet år, fortæller Bente Brynnum.

Fakta om Fremfærd


Hvordan kan fremtidens velfærd udvikles i kommunerne? Det spørgsmål søger projekt Fremfærd at afklare i et fælles projekt for KL og Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 52 fagforbund – heriblandt Socialpædagogerne.

Et delprojekt under Fremfærd hedder Nyspecialisering og inklusion – og her administrerer Socialpædagogerne sammen med KL en pulje på omkring 1,3 mio. kr., der skal bruges til at udvikle den kommunale kerneopgave med at inkludere mennesker med særlige behov. Ud over det omtalte projekt med UC Lillebælt og Svendborg Kommune har yderligere otte projekter modtaget støtte. Det drejer sig fx om et projekt, hvor en lærer er blevet ansat som supervisor for familieplejere med henblik på at støtte børns skolegang.

Fremfærd er etableret som et led i overenskomsten 2013 – og videreført med overenskomstfornyelsen i 2015.

Læs mere på www.fremfaerd.dk

Drømmen konkretiseres

Ideen om kolonihavehuset kom frem i løbet af det første tværfaglige forløb, hvor studerende i cirkusteltet havde samtaler med beboerne på botilbuddene ud fra dagsordenen: Hvad ønsker beboerne selv? Og hvad drømmer de om? Nu er hold to i gang med at konkretisere drømmen: Hvad mener beboerne mere præcist, når de siger, at det kunne være fedt med et kolonihavehus?

En af de pædagogstuderende er Mathilde Lauritsen. Hun fortæller, at studerende og beboere sammen har været rundt og se forskellige kolonihaver for at få en fælles referenceramme.

– Og det viste sig, at det ikke så meget var selve huset, der var interessant – men mere haven og alt det, man kan lave sammen. Som fx at drikke kolde colaer og trække gulerødder op, siger hun.

En uges tid efter besøget lavede de studerende en kreativ øvelse med i alt otte beboere, der på en planche viste deres drøm om kolonihavehuset ved hjælp af tegninger og billeder, som de havde klippet ud af blade.

– Og igen viste det sig, at de materialistiske ting ikke betød så meget – fx var der ikke nogen, der valgte et billede af et fjernsyn. I stedet havde de fx billeder og tegninger af grillpølser, krydderurter, høns og en kat – og én klippede bogstaver ud til navnet på kolonihavehuset: Hyggebo, fortæller Mathilde Lauritsen.

Projektets næste skridt handler om at realisere drømmen og fx undersøge mulighederne for at søge forskellige fonde. Og selvom ideen oprindelig kom fra beboerne på botilbuddet for sindslidende, kan den måske også komme til at omfatte beboerne på bostedet for udviklingshæmmede.

– I hvert fald synes ledere og personale, at det er alletiders idé, og måske kan de to målgrupper også komme til at lave noget sammen, så de på den måde også får relationer med hinanden, siger Bente Brynnum.

Kolonihavedrømmen er kun en af mange ideer, og fx arbejder de studerende nu med at undersøge, hvad der skal til, for at det bliver attraktivt at være frivillig på de to botilbud.

– I februar afholder vi et visionsseminar med deltagelse af såvel studerende som personale på de to botilbud – samt frivillige, der i forvejen er aktive i Svendborg på fx plejecentre. Her skal vi bl.a. tale om frivillighedspolitikker og værdier, som kan gøre det attraktivt at være frivillig på bostederne. Som forberedelse er nogle studerende ved at afprøve, hvordan de selv kan agere frivillige og fx tage på ture sammen med nogle af beboerne. Og på den måde kan de så afdække nogle af de barrierer og udfordringer, der kan være – og som frivillighedspolitikken tager højde for, siger Bente Brynnum.

Bente Brynnum understreger, at initiativet til projektet kommer fra Svendborg Kommune – og at det spiller sammen med kommunens rehabiliteringspolitik.

– Og det er noget af det, der gør det så fantastisk: Det er virkelige problemstillinger, vi arbejder med, der gør gavn for virkelige mennesker. Og vi oplever en stor velvilje og imødekommenhed.

Bliv medlem