Gå til indhold

Efterlysning

Sager om sygedagpenge genoptages

Har du fået stoppet dine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft? Så kan afgørelse fra højesteret være penge værd for dig

8. januar 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

For nogle medlemmer af Socialpædagogerne kan en dom fra højesteret være penge værd. Der kan nemlig uberettiget være blevet lukket for deres sygedagpenge – eller de kan endda være blevet pålagt at betale dem tilbage – og de kan kun få pengene igen, hvis de selv henvender sig. Baggrunden er, at højesteretsdommen fastslår, at en kommune lavede fejl, da den pålagde en kvinde at tilbagebetale sygedagpenge. Kvinden skal nu have over 100.000 kr. efterbetalt i sygedagpenge – fratrukket den kontanthjælp, hun fik i stedet for sygedagpengene.

Til fagbladet 3F siger hun:

– Det er fedt, at jeg har fået medhold. Jeg er også meget glad for, at dommen også vil hjælpe andre i samme svære situation.

Hjælp at hente 

Juraen er lidt indviklet, men højesteretsdommen betyder, at kommunerne først må stoppe udbetalingen af sygedagpenge, når de har foretaget en vurdering af, om borgeren kan få udbetalt sygedagpenge, eller om der skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning. De må ikke – som det tidligere var praksis – automatisk sige, at sygedagpengene skulle stoppes efter 22 uger og derfor kræve tilbagebetaling af de sygedagpenge, der blev udbetalt efter 22 uger.

Det er advokatfirmaet Kroer Pramming, der har ført sagen for 3F. Advokat Malou Ehmer siger til fagbladet 3F:

– Vi er meget stolte af og glade for dommen, som vil komme tusindvis af borgere til gode. Ikke bare borgere, der har fået stoppet sygedagpenge. Dommen gælder alle sociale ydelser, hvor borgerne skal have ydelsen, indtil der er truffet en lovlig afgørelse.

Ankestyrelsen kan ikke selv finde de borgere, der har ret til at få genoptaget deres sag om sygedagpengestop – og opfordrer dem derfor til selv at henvende sig. Har du oplevet et sagsforløb som det, der er beskrevet ovenfor, skal du henvende dig til den instans, der har truffet afgørelse i din sag – dvs. din kommune eller Ankestyrelsen.


Læs mere om regler og undtagelser på www.kortlink.dk/htef


 

Bliv medlem