Gå til indhold

Bogomtale

Tillid i socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge

22. januar 2016

Artikel

Forfatter: Redigeret af Jens Nielsen

Af Hanne Warming og Michael Christensen

‘Man kan ikke vise tillid uden at risikere noget. Man er nødt til at vove springet og kaste sig ud i tilliden’. Sådan sagde Hanne Warming, den ene af forfatterne til denne bog, da Socialpædagogen (nr. 10/2015) bragte et interview om det forskningsprojekt, der nu er blevet til en bog. Men tillid er også afgørende, når man skal håndtere komplekse situationer – men hvem er det, der har ansvaret for tilliden? De voksne mener måske, at det udsatte barn har svært ved at vise tillid qua sine erfaringer. Barnet mener måske, at de voksne ikke tror på dem, men bare stoler på deres egne vurderinger. Bogen og forskningsprojektet graver dybere end denne individualistiske tilgang og ser på, hvilke muligheder og udfordringer tilliden har i relationsarbejdet. Og som Hanne Warming sagde i interviewet med nærværende blad: ‘Noget af det, der har overrasket mig mest ved projektet, er, at der tilsyneladende slet ikke er nogen børn med hvem, det overhovedet ikke er muligt at skabe en tillidsfuld relation’.


Akademisk Forlag. 168 sider. 249 kr.

 Bliv medlem