Gå til indhold

Bogomtale

Socialt arbejde i teori og kontekst

22. januar 2016

Artikel

Forfatter: Redigeret af Jens Nielsen

Af Karen Healey

Alle professioner forhandler om deres formål i praksis – men for socialarbejdere er det mere komplekst end for så mange andre, for ja, socialt arbejde er meget komplekst. Aktørerne er mange: brugere, deres familier, lokalmiljøerne, kollegerne, arbejdsgiveren og samfundet generelt. Og netop fordi det sociale arbejdes praksis er formet af miljøet, det udføres i, er det afgørende, at socialarbejderen aktivt arbejder på at påvirke konteksten og stå op imod ekskluderende eller diskriminerende politikker.  Sådan konstaterer Karen Healey i forordet til denne 2. udgave af hendes bog, der udkom første gang i 2009. Healey er professor i socialt arbejde ved universitetet i Queensland, Australien, og denne grundbog giver et indblik i og overblik over de teorier og diskussioner og diskurser – fx neurovidenskaben og empowerment – der har præget de senere års udvikling inden for socialt arbejde – og forbinder dem til praksis gennem konkrete cases og oplæg til diskussion.


Akademisk Forlag, 360 sider. 399 kr.

 Bliv medlem