Gå til indhold

Bogomtale

Læring i praktikken

22. januar 2016

Artikel

Forfatter: Redigeret af Jens Nielsen

Af Birgitte Højberg

‘Tilgange og metoder i pædagogstuderendes praktik’ lyder undertitlen på denne grundbog, der er skrevet til brug på den nye pædagoguddannelse. Forfatteren er selv uddannet socialpædagog og siden master i professionsuddannelse og har gennem sit virke som lektor og praktisk koordinator mange års erfaring med praktikundervisning og -vejledning og supervision, og hun understreger i indledningen, at bogen ikke er en håndbog, der giver svar på alle spørgsmål om praktikken, men prøver at give en dybere forståelse af, hvad praktikken er og kan, og hvordan man understøtter og kvalificerer den som den læreproces, den er. Derfor er bogen også rettet mod både studerende, praktikvejledere og undervisere. At praktikken for nogle er ganske afgørende, illustrerer forfatteren i bogen med at citere en studerende, der slutter sin evaluering af en praktik med ordene: ‘Jeg har i denne periode lært, at jeg ikke ville være pædagog – og at jeg gerne vil alligevel’.


Dafolo Forlag, 208 sider. 373,75 kr.

 Bliv medlem