Gå til indhold

Arbejdsmiljørepræsentant

Uddannelse skal dokumenteres

Fra årsskiftet har arbejdsgivere pligt til at dokumentere, at arbejdsmiljørepræsentanter har fået tilbud om supplerende uddannelse

8. januar 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Som arbejdsmiljørepræsentant har man – ud over den lovpligtige grunduddannelse i arbejdsmiljø – ret, men ikke pligt til supplerende uddannelse i to dage inden for det første år og herefter halvanden dag om året. Samtidig skal arbejdsgiveren sørge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan i forhold til den supplerende uddannelse.

Sådan har det været siden 2010, hvor der kom nye regler for arbejdsmiljøarbejdet. Og nu strammes der yderligere op på reglerne med en justering af de vejledninger fra Arbejdstilsynet, der handler om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte samt virksomheder med mindst 35 ansatte.

Fra årsskiftet bliver arbejdsgiverne nemlig pålagt et nyt krav om, at det skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet, at arbejdsmiljørepræsentanten har fået tilbud om supplerende uddannelse – ligesom det også skal dokumenteres over for Arbejdstilsynet, at arbejdsmiljøorganisationen har bidraget til kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

For få kompetenceplaner

Den justerede vejledning om samarbejde om sikkerhed og sundhed falder på et tørt sted blandt Socialpædagogernes arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der i praksis er mange, som ikke får tilbudt hverken supplerende uddannelse eller en kompetenceudviklingsplan.

En undersøgelse blandt Socialpædagogernes arbejdsmiljørepræsentanter fra juni 2014 viser således, at kun tre ud af fem har fået tilbud om en supplerende uddannelse i arbejdsmiljø af arbejdsgiveren, mens to ud af fem har modtaget tilbud fra arbejdsgiveren om halvanden dags kompetenceudvikling. Samtidig er det kun hver tiende arbejdsmiljørepræsentant, der har fået udarbejdet en kompetenceplan.

 

Bliv medlem