Gå til indhold

Ungdomskriminalitet

Nogle unge vælger selv fængsel

Når kriminelle under 18 år ender med at afsone i fængsler, så skyldes det ofte, at myndighederne ikke kan få de unge til at samarbejde om en anbringelse på en pædagogisk institution. Det er en af konklusionerne i en ny redegørelse fra Kriminalforsorgen

4. september 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Selvom der er et bredt politisk ønske om at holde børn og unge fra fængslerne, så sidder der hver dag i gennemsnit over 12 unge under 18 år i danske fængsler og arresthuse. Størstedelen af de fængslede unge har domme for vold og røveri – og grunden til, at de ikke er anbragt på en pædagogisk institution, er i knap halvdelen af tilfældene, at de unge ikke i tilstrækkelig grad samarbejder om institutionsanbringelse. Enten vender de unge ikke tilbage på Kriminalforsorgens henvendelser – eller de afviser at give samtykke til afsoning på en sikret institution. Det fremgår af en ny redegørelse fra Kriminalforsorgen, skriver altinget.dk.

I redegørelsen har Kriminalforsorgen gennemgået i alt 64 selvstændige sager fordelt på 60 forskellige unge, der påbegyndte deres afsoning i Kriminalforsorgens regi, inden de fyldte 18 år i perioden fra november 2012 og to år frem.

Redegørelsen viser, at det for en del af de unge handler om, at de ikke selv ønsker at afsone straffen på en institution, fordi de fx har dårlige erfaringer fra tidligere institutionsanbringelser og derfor hellere vil afsone i fængsel. I få tilfælde er der også tale om, at kommunen ikke har villet betale for en anbringelse på en institution.

Men unge kriminelle skal som udgangspunkt slet ikke lukkes ind i et fængselssystem, der er tiltænkt voksne, lyder det fra Fængselsforbundets formand Kim Østerbye.

– Problemet er, at fængsler er en hardcore sektor indrettet til voksne. Derfor mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi sender helt unge og børn i fængsel. De skal være på en pædagogisk institution, hvor de kan få en pædagogisk indsats, siger Kim Østerbye til altinget.dk

Ingen uden for rækkevidde

Ud over de unge, som selv afviser at afsone på en sikret institution, er der blandt de 60 unge kriminelle en mindre gruppe på 14 unge, som afsoner i et almindeligt fængsel, fordi Kriminalforsorgen har vurderet, at de er uegnet til at afsone andre steder – primært på grund af risikoen for ny kriminalitet under afsoning. Andre 15 er endt i fængsel efter at have påbegyndt afsoning på en sikret institution, fordi de har brudt reglerne ved fx at begå ny kriminalitet, er stukket af eller er blevet bortvist fra opholdsstedet.

Ifølge Kriminalforsorgen har man som udgangspunkt valgt at placere de mindreårige afsonere på særlige afdelinger i fængslerne, hvor de ikke har kontakt til de voksne indsatte. Men ifølge professor Inge Bryderup, som forsker i ungdomskriminalitet på Aalborg Universitet, bør kriminelle unge heller ikke undtagelsesvist placeres i fængsler frem for en pædagogisk institution.

– Jeg har i forbindelse med min forskning interviewet nogle af de mest ekstremt kriminelle unge. Og selv de er inden for rækkevidde. Så jeg mener ikke, at der findes unge, som ikke bør kunne rummes inden for de pædagogiske institutioner, siger Inge Bryderup.

Hovedparten af de mindreårige, der indgår i Kriminalforsorgens redegørelse, var fyldt 17 år, inden de påbegyndte deres afsoning i et voksenfængsel. Knap en fjerdedel var fyldt 16 år og to var fyldt 15 år. 

 

Bliv medlem