Gå til indhold

Magtanvendelse

Minister vil øge beføjelser

Socialministeren vil have udvidede beføjelser til at anvende magt over for anbragte børn og unge – det er den helt forkerte vej at gå, mener Socialpædagogerne

4. september 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Når et barn og eller en ung på en døgninstitution eller et opholdssted fx smadrer andres børns ting, skal det pædagogiske personale i højere grad have mulighed for at gribe ind og bruge magt. Sådan lød det midt i august fra socialminister Karin Ellemann (V): 

– Vi mener ikke, at der i dag er tilpas klarhed om reglerne, og vi erkender, at der i en del tilfælde kan være behov for øget adgang til at anvende magt. Der er stor berøringsangst i forhold til at sætte grænser for de unge, og det, mener jeg, er ulykkeligt. Det her handler om, at man som ungt menneske skal lære, hvordan man opfører sig i samfundet, sagde hun i et interview i Berlingske.

Regeringen vil, siger Karin Ellemann, i de kommende politiske forhandlinger om de nye regler læne sig op af Magtudredningsudvalget, der i forsommeren kom med sine anbefalinger, der bl.a. omfatter, at adgangen til at bruge magt udvides i et vist omfang.

Men det er en helt forkert vej at gå, mener Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Han vil gerne være med til at se på de nuværende regler, for der er brug for mere klarhed, siger han. Men det skal ikke handle om at øge mulighederne for magtanvendelse. Han peger på, at der er de magtbeføjelser, der er brug for, og opfordrer til mere fokus på den socialpædagogiske opgave:

– Det er jo netop kernen i det socialpædagogiske arbejde, at vi insisterer på at løse konflikter med pædagogiske metoder frem for med fysisk magt. Samtidig er vi voksne rollemodeller for nogle børn, som i særlig grad har brug for at opleve, at der er et andet sprog end voldens og magtens, siger Benny Andersen.

– Med de muligheder, vi har i dag, er der allerede det spillerum, der skal være. Magt er nødvendig i nogle tilfælde, og der bliver jo også brugt magt i dag. I 2014 blev der indberettet hele 4.247 tilfælde, så det er jo ikke fordi, det ikke sker. Det, vi har brug for, er en præcisering og afklaring af de nuværende regler, så det bliver helt tydeligt, hvad der er lovligt og ikke lovligt. Og så har vi brug for fokus på de faglige metoder, som vi ved virker, og som kan forebygge konfliktsituationer, siger Benny Andersen. 

 

Bliv medlem