Gå til indhold

Kommentar

Magt og tvang skal mødes med faglighed

Det kræver faglig indsigt og til stadighed etiske overvejelser og drøftelser at undgå magtanvendelser – skjulte såvel som synlige og bevidste

4. september 2015

Artikel

Forfattere: Af Marie Sonne og forbundsnæstformand

I Danmark sætter vi borgernes selvbestemmelsesret højt. Det er ikke lovligt at bruge magt over for voksne med fx udviklingshæmning, medmindre der er tale om helt særlige og absolut nødvendige forhold. Den tilgang kan vi godt være stolte af. Den ligger godt i tråd med FN’s handicapkonventions generelle principper. 

Men hvordan forholder det sig med skjulte og ubevidste magtanvendelser og tvang? Finder det sted? Og ikke mindst: Hvad kan vi gøre for så vidt muligt at undgå skjulte magtanvendelser? Hvordan sikrer vi os, at den socialpædagogiske støtte og vejledning ikke kammer over og bliver manipulation og overskridelse af selvbestemmelsesretten?

Der er ingen tvivl om, at det er en hårfin balance at sikre borgernes selvbestemmelse – og samtidig hindre omsorgssvigt. En balancegang vi står med hver dag i vores socialpædagogiske arbejde, og som vi skal mestre som selvstændige fagpersoner i konkrete situationer og sammen i personalegruppen og den overordnede helhedsorienterede tilgang.

Det kræver faglig indsigt og konstante etiske overvejelser og drøftelser at undgå magtanvendelser – skjulte såvel som synlige og bevidste. Det sker ikke af sig selv. Derfor er det også så vigtigt at udvikle det faglige miljø og sikre supervision og et ordentligt arbejdsmiljø, hvor tid og rum til at tage de etiske og faglige drøftelser bliver prioriteret.

For der er ingen tvivl om, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for arbejdet med at forebygge magtanvendelser. Det giver engagement til at yde en solid faglig indsats med plads til den faglige refleksion og til at være opmærksom på borgerens behov og ønsker. Omvendt slider det på arbejdsmiljøet, hvis udefrakommende faktorer forringer rammerne for indsatsen. Forhold, man ikke har indflydelse på, og som kan hæmme den faglige udvikling. Det kan påvirke engagementet og sprogbrugen og i sidste ende medføre ureflekterede handlinger, der ubevidst kan resultere i skjulte magtanvendelser.

På samme måde er en solid faglig indsats med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det kræver viden om den enkelte borger. Det kræver tilrettelæggelse og udvikling af socialpædagogiske metoder målrettet den specifikke borger. Og ikke mindst kræver det engagement og plads til faglig udvikling og sparring. Et fælles fagligt drive er selvforstærkende i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø. Til glæde for borgerne og til glæde for medarbejderne.

Et sundt og godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det skal prioriteres på ledelsesniveau. Og det skal prioriteres fra politisk side. Det er derfor, vi slår et slag for fokus på, at arbejdsmiljø og faglighed er hinandens forudsætninger. Og derfor banker vi på politikernes døre med vores budskab.

 

Bliv medlem