Gå til indhold

Gravide misbrugere

Livlig facebook-debat om tvang

Bør loven ændres, så gravide misbrugere kan låses inde for at hindre skade på det ufødte barn? Det spørgsmål har skabt heftig debat blandt socialpædagoger

18. september 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Ja! Gravide misbrugere bør kunne tvinges til ikke at gøre skade på deres ufødte barn. Nej! Tvang er som udgangspunkt en altødelæggende metode. Så forskellige er meldingerne i Socialpædagogens facebookgruppe, hvor der har været en livlig debat om spørgsmålet: Bør gravide kunne tvinges væk fra misbrug?

Spørgsmålet er aktuelt, fordi Socialministeriet og Sundhedsministeriet snart udgiver en rapport, hvori en arbejdsgruppe belyser mulighederne for at tilbageholde gravide misbrugere. Ifølge Politiken indebærer det mest vidtgående forslag, at gravide skal kunne låses inde mod deres vilje for at forhindre stof- eller alkoholmisbruget. Beslutningen skal tages af et kommunalt, politisk udvalg – svarende til de udvalg, der i dag kan træffe beslutning om tvangsfjernelse af børn. Socialpædagogernes formand Benny Andersen siger til Ritzau:

– Vi har selvfølgelig et stort ansvar over for det ufødte barn, for alkoholskader kan være invaliderende for livet. Dog tror jeg, at tvangstilgang kan være lige så negativ. Jeg tror nemlig, at det kan afholde misbrugere fra at søge hjælp.

I ganske få tilfælde mener Benny Andersen, at tvang kan være den sidste udvej for at redde barnet, men som udgangspunkt tror han, at motivation er mest effektivt.

– Samfundet skal gribe ind for at hjælpe, men jeg tror, at det er langt vigtigere at motivere end at tvinge. Vi skal sørge for, at misbrugeren får støtte til at træffe de rigtige beslutninger og tage ansvar for sit eget liv. Hvis ikke vi motiverer kvinden til at ændre sit liv på eget initiativ, men derimod tvinger hende ind i stoffrihed, så kan det være svært for hende at have lyst til at være mor og tage ansvar, når hun får barnet.

Med- og modvind

I facebook-debatten får Benny Andersens synspunkt både med- og modvind. Fx skriver Anne-Marie O. Thomsen:

– Meget enig i formand Benny Andersens måde at perspektivere på. Der ses allerede spæd- og småbørn, som har taget livsvarig skade af den hårdhændede måde, kommunens sagsbehandlere og sygehusvæsenet behandler udsatte gravide på.

Mens Nicky Bondesen fx skriver:

– Som udgangspunkt er jeg også imod tvang, men et ufødt barn har bare ikke tiden med sig. Så ja, jeg går ind for at mødre tvangsbehandles, så længe de er gravide, af hensyn til det ufødte barns tarv.

Per De Fries Andreasen ligger på linje og skriver:

– Ret beset er det til enhver tid barnets tarv, som skal varetages. At udsætte et ufødt barn for stofmisbrug er omsorgssvigt i højeste potens. Og umiddelbart synes jeg, det vil være en god idé med skærmning af gravide stofmisbrugere. Det må bare aldrig være en ‘kold tyrker’, men skal følges op med rådgivning, afgiftning og massiv støtte.

Etisk diskussion

En af dem, der taler kraftigt imod indførelse af tvang, er Chris Herd. Hun skriver bl.a.:

– Tvang, magt, ydmygelse, kontrol, sanktioner, trusler. Hvordan er det lige mennesket reagere over for disse adfærdsformer? Disse kvinder vil flygte og skjule sig, og så vi er fuldstændig ude af billedet. Vi skal hjælpe med empati. Vores samfund skrider, hvis vi ikke holder en vis etisk standard.

Lene Veldt Pedersen bakker op:

– Hvis etikken skrider for de ansatte, der arbejder med mennesker, skrider alt. Det er ikke målet og barnets tarv, der er det vigtigste. Det er etikken, som skal drive alle beslutninger. Man er nødt til at hæve sig op på et meta-niveau. Ellers gør man ofte mere skade end gavn. Også selvom man redder nogle børn fra skader.

Louise Nielsen er til gengæld helt uenig:

– Etikken skrider ikke, når man som første prioritet vil varetage barnets tarv. Mødrene skal have den bedste og mest humane hjælp, som kan gives, men det må aldrig blive på bekostning af børnene. Disse ‘nogle børn’, som desværre er født med varige skader, vil tænkeligt ikke være enige i, at der var blevet gjort mere skade end gavn, hvis deres mødre havde været tvunget til at føde dem uden skader. 


Hvad mener du selv om spørgsmålet? Deltag i debatten i Socialpædagogens facebook-gruppe.

 

Bliv medlem