Gå til indhold

Bogomtale

Kvalitative metoder – en grundbog

4. september 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Tina Løvbom Petersen

Af Svend Brinkmann og Lene Tanggard, red.

Når man taler om kvalitativ forskning betyder det almindeligvis, at man interesserer sig for, hvordan noget gøres, opleves, fremtræder eller udvikles – og man er optaget af at beskrive, forstå, fortolke og afdække oplevelser og erfaringer. Ved vidende at der ikke findes én alment accepteret definition hverken af, hvad kvalitativ forskning er, eller hvad de kvalitative forskningsmetoder er, så giver bogen her en indføring i de kvalitative metoders teori – og præsenterer nogle af de vigtigste tilgange til kvalitativ forskning. Bogen introducerer de nyeste internationale diskussioner om kvalitative metoder. Den er opdelt i tre overordnede kapitler med overskrifterne metoder, tilgange og perspektiver. Første del, metoder, handler om, hvordan man indsamler, genererer, konstruerer og producerer sine data. Anden del fokuserer på de tilgange, man vælger at have til sit materiale, uanset om det er baseret på interviews, feltarbejde eller observation. Og den tredje og sidste del kigger bl.a. på de etiske problemstillinger, kvalitet, misforståelser og analyseredskaber i kvalitativ forskning og rummer også en diskussion af, hvad kvalitativ forskning er og bør være.


Hans Reitzels Forlag. 634 sider. 480 kr.

 

Bliv medlem