Gå til indhold

Blokade

Socialpædagogerne til forsvar for den danske model

Som medlem af Socialpædagogerne må du ikke søge arbejde på Blå Kors Center Sydjylland eller Østbækhjemmet. Fagforeningens arvesølv er på spil, siger Socialpædagogernes kredsformand i Sydjylland, Michael Madsen

4. september 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

For et par år siden snurrede tv-kameraerne foran restaurant Vejlegården, der havde tegnet overenskomst med Krifa i stedet for 3F. Men foran Blå Kors Center Sydjylland i Vorbasse har journalisterne ikke stimlet sig sammen.

Ikke desto mindre har der de sidste måneder været en konflikt, som er helt parallel med konflikten omkring Vejlegården. Blot er det nu Socialpædagogerne, og ikke 3F, der har sat foden ned.

Siden 1. februar 2015 har Socialpædagogerne iværksat en blokade mod Blå Kors Center Sydjylland. En blokade indebærer, at intet medlem af Socialpædagogerne må søge eller lade sig ansætte i stillinger på den arbejdsplads, der er blokeret – og blokaden er iværksat, fordi Blå Kors Center Sydjylland har tegnet overenskomst med Krifa i stedet for Socialpædagogerne.

Siden efteråret 2013 har der også været en blokade imod Østbækhjemmet i Ølgod.

– Det her handler om fagforeningens arvesølv, siger Michael Madsen, der er kredsformand for Socialpædagogerne i Kreds Sydjylland.

– Bortset fra at vi ikke stiller os op ude foran Blå Kors Center og Østbækhjemmet med de røde faner, er det Vejlegården om igen. Det handler om at forsvare den danske model.

Den danske model

Vi har spurgt Michael Madsen, hvad han vil sige til en arbejdsløs socialpædagog, der ikke er specielt interesseret i fagpolitik og fx ikke helt har styr på, hvad den danske model egentlig indebærer. Hvordan vil han forklare, at vedkommende nu ikke må søge et job, som hun eller han ellers gerne ville have?

– Jeg vil forklare, at hele grundideen med overenskomstsystemet jo er, at vi forhandler nogle kollektive aftaler, der gælder for alle. Hvis vi åbner op for, at man bare kan underbyde og acceptere ringere vilkår, så åbner vi også sluserne for forringelser over hele linjen, svarer han.

For at forstå hvorfor det i Michael Madsens øjne er nødvendigt at sige fra, når en socialpædagogisk arbejdsplads tegner overenskomst med Krifa frem for Socialpædagogerne, er man nødt til at forstå, hvad den danske model indebærer:

Helt grundlæggende betegner begrebet den danske model det danske arbejdsmarked, som i sammenligning med mange andre lande er kendetegnet ved, at en stor del af løn- og arbejdsvilkår fastsættes via forhandlinger mellem arbejdsgiver og fagforening: Der indgås overenskomster.

En dårligere overenskomst

Et vigtigt element i den danske model er klare aftaler om, hvilken fagforening, der har retten til at forhandle overenskomst på et bestemt område, sådan at Socialpædagogerne eksempelvis tegner overenskomst for pædagoger, der arbejder på bestemte områder, mens henholdsvis BUPL og LFS tegner overenskomst for pædagoger, der arbejder på andre områder.

Og det er netop denne del af den danske model, der er under angreb, når Krifa tegner overenskomst på det socialpædagogiske område:

– Socialpædagogerne har jo aftalt en overenskomst på det private område, som er indgået med arbejdsgiverrepræsentanten Dansk Erhverv. Og nu tilbyder Krifa så en anden overenskomst med ringere vilkår end dem, vi har aftalt. Og hvis vi så bare accepterer, at man kan tegne overenskomst med Krifa i stedet for med os, ja, så underminerer vi jo vores egen aftale. Så underminerer vi hele systemet, siger Michael Madsen, der understreger at Krifa – på trods af navnet Kristelig Fagforening – i hans øjne slet ikke er en fagforening. De er ikke en del af fagbevægelsen og følger ikke spillereglerne i den danske model.

– Så jeg plejer at kalde Krifa for en fagforretning, siger han.

Vedtaget af hovedbestyrelsen

Det er Socialpædagogerne i Sydjylland, der har besluttet at gennemføre de konkrete blokader efter flere forgæves forsøg på forhandling. Men det er Socialpædagogernes centrale forretningsudvalg, der tilbage i 2012 besluttede, at der skulle indgås blokade, hvis et privat opholdssted valgte at tegne overenskomst med Krifa i stedet for Socialpædagogerne. Den beslutning blev truffet, mens konflikten om Vejlegården stadig var på sit højeste, og forinden forklarede Socialpædagogernes formand Benny Andersen, at det i hans øjne er værre med en Krifa-overenskomst end ingen overenskomst.

I nærværende fagblad sagde han:

– Hvis vi først åbner op for, at ét sted kan tegne overenskomst med Krifa i stedet for Socialpædagogerne, så åbner vi op for, at mange andre steder kan følge med. Og så smuldrer hele grundlaget for vores vision om et socialpædagogisk arbejdsmarked med nogenlunde ensartede løn- og arbejdsvilkår. Det dårlige eksempel – den ringe overenskomst – kan meget nemt smitte og føre til et Hjallerup Marked, hvor det handler om den laveste pris.

Fakta om Krifa-overenskomsten


På flere punkter er Krifas overordnede overenskomst ringere end Socialpædagogernes. Det drejer sig fx om:

  • Mulighed for at arbejde op til 45 timer om ugen uden tillæg.
  • Ringere opsigelsesvarsel. Eksempelvis kan man i løbet af de første tre måneder siges op fra den ene dag til den anden. Herefter stiger opsigelsesvarslet lidt, jo længere man har været ansat, så man fx har syv dages varsel efter seks måneder og 14 dage efter et år.
  • Dagpenge frem for løn under sygdom – dog de første fem uger med løn.
  • Ringere vilkår for såvel barsel, fædreorlov, forældreorlov og pension.

 

Ingen røde faner

Selv om Kreds Sydjylland altså har valgt at blokere Blå Kors Center Sydjylland og Østbækhjemmet, er de ikke gået lige så langt som 3F i sin tid gik mod Vejlegården, idet der ikke er en demonstration foran arbejdspladserne, hvor blokaden synliggøres med de røde faner.

– Det er simpelthen et spørgsmål om ressourcer, og vi har vurderet, at det ikke vil være indsatsen værd. Men blokaden er et nyt signal i forhold til tidligere, hvor vi sådan set ikke gjorde noget, når vi efter forgæves forsøg på dialog og forhandling måtte konstatere, at vi ikke kunne komme igennem og tegne overenskomst.

Hos Blå Kors Center Sydjylland afviser forstander René Boye Knudsen, at Krifa-overenskomsten med tilhørende lokalaftale er dårligere for medarbejderne end Socialpædagogernes overenskomst. Han begrunder i stedet valget af overenskomst med, at den omfatter flere forskellige faggrupper:

– Vi ønsker en bred, tværfaglig, multifaglig, moderne overenskomst, der kan rumme meget forskellige jobindhold på tværs af traditionelle sektorer, og som giver lige solidariske vilkår for alle vores ansatte, siger han.

Til dette siger Michael Madsen:

– Der er gode muligheder for skræddersyede lokalaftaler i Socialpædagogernes overenskomst, så længe medarbejderne ikke stilles ringere, og de blokerede institutioner har en stående invitation til at forhandle med os.

Blokaden indebærer, at en annonce i hvert nummer af nærværende fagblad fortæller, at medlemmer af Socialpædagogerne ikke må søge ansættelse på de pågældende steder – ligesom Jobcentrene har fået besked om, at de ikke må henvise arbejdsløse medlemmer af Socialpædagogerne til de pågældende steder.

 

Bliv medlem