Gå til indhold

Tillidsreform

Arbejdspladsen som omdrejningspunkt

Tillidsambassadøruddannelsen har givet ledere og tillidsrepræsentanter nye perspektiver og metoder, som de kan bruge på deres arbejdsplads. Læs her hvad nogle af deltagerne har fået ud af forløbet

7. august 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Thisted: Kontrol kan godt være konstruktivt

– Hvis der er nogle politikere, der er i tvivl om, at tillidsreformen giver mening, så skal de bare komme herop og se! Sådan lyder det fra Nina Overgaard Nielsen, forstander på Møllehuset i Thisted – en specialdøgninstitution for børn og unge udviklingshæmmede.

Sammen med stedfortræder og tillidsrepræsentant deltog hun i den nye tillidsambassadøruddannelse, hvor temaer som tillid over for kontrol, inddragelse, dialog, samarbejde, kerneopgave og effektmåling blev sat på dagsordenen.

På Møllehuset valgte de tre deltagere at tage fat på samarbejdet om at opfylde det sociale tilsyns otte faglige indsatsområder. Målet var at bryde det ned til meningsfulde, målbare målsætninger, der kan omsættes til konkrete fokuspunkter.

I processen blev alle faggrupper involveret, og i fællesskab fandt man frem til, at kontrol og tillid ikke behøver at være hinandens modsætning, og at kontrol er godt, hvis det gavner pædagogernes arbejde og de børn, der bor på Møllehuset.

– Det var noget nyt at se kontrol som noget konstruktivt. Det er konstruktivt, når det giver mening, og det skal vi sørge for, at det gør. Kontrol betyder ikke, at vi fx skal gå og tjekke op på, om vikarerne gør deres arbejde godt nok. Kontrollen skal bruges til at kunne hjælpe børnene bedre, siger stedfortræder Lisbeth Ravnsborg.

På uddannelsen blev deltagerne udnævnt til tillidsambassadører, og den rolle er deltagerne fra Møllehuset i gang med at tage på sig ved at gøre tillidsreformen mere håndgribelig.


 

 

Aalborg: Ny teamstruktur skabt i fællesskab

Medarbejderne havde længe givet udtryk for, at de oplevede store udfordringer ved at arbejde i team, der var blevet for store. Så da afdelingsleder Rikke Morsing og tillidsrepræsentant Henrik Poulsen fra Udviklingsteamet i Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap i Aalborg skulle udpege et konkret forandringsprojekt i forbindelse med tillidsambassadøruddannelsen, var de slet ikke i tvivl. De ville udvikle en ny teamstruktur for afdelingens medarbejdere.

Sammen fandt de to deltagere på fire forskellige modeller for de nye teams.

Men da løsningerne blev diskuteret i fællesskab i afdelingen, endte man med en hel femte model foreslået af medarbejderne. Et eksempel på, at det giver langt bedre resultater, når medarbejderne på en arbejdsplads inddrages i at finde løsninger på udfordringerne.

– Det er godt, at vi kan bruge hinanden på den måde. Det gør det nemmere i fremtiden, at tillidsrepræsentant og medarbejdere kan stole på, at de selv kan byde ind med idéer, siger Rikke Morsing.

Både leder og TR synes, at ambassadøruddannelsen har været en succes – ikke mindst fordi de har fået mulighed for at lære hinanden bedre at kende og arbejde fælles om projekter.

– Jeg var også blevet inddraget i forvejen, men det var et andet fokus. Det var et fælles projekt om at lave den nye struktur, hvor jeg fik et mere personligt billede af min leder, siger Henrik Poulsen.


 

 

Lolland: Tillid skal forankres i faste strukturer

På Center for Handicap Lolland har de to deltagere valgt at bruge tillidsambassadøruddannelsen til at skabe en faglig kultur på arbejdspladsen, hvor tillid er bærende. Målet er at skabe en tillidsfuld faglig kultur forankret i faste strukturer i organisationen. En kultur, hvor alle er bedre til at adskille den professionelle og private ramme – og hvor man er i stand til at give feedback og debattere faglige valg uden at blive personlig.

Men sådan en kulturændring kommer jo ikke af sig selv.

– Det er et langt sejt træk. Vi havde ingen forventning om at lave en kulturændring på den tid, uddannelsen tog, siger tillidsrepræsentant Silvette Kjær, der sammen med sin leder Annette Moryl Hansen deltog i forløbet.

Forankringen i organisationen og en vedvarende indsats har haft højeste prioritet, så fra start har MED-organisationen været inddraget. I løbet af uddannelsen blev kulturændringen i praksis sat i gang ved at få alle arbejdspladsens teams til at have en dialog om tillid – med øvelser og redskaber fra uddannelsen, der hjalp alle til at sætte ord på, hvad tillid betyder for deres arbejde.

I hvert enkelt team på arbejdspladsen, der i alt har 300 medarbejdere spredt over hele Lolland, er der udpeget en tovholder, der har fungeret som miniambassadør for tillidsforløbet og sat skub i dialogen.

– Det handler om, hvordan vi efterlever ordene fra uddannelsen i praksis. Det gør vi ved at få vores erfaringer fra kurset integreret i vores dagligdag, fortæller Annette Moryl Hansen.

Begge deltagere har erfaret, hvor vigtigt det er, at ideerne til forandring også kommer nedefra i organisationen.

 

Bliv medlem