Gå til indhold

Tilfredshed

A-kassen helt i top

Socialpædagogernes a-kasse er den absolutte topscorer i ny måling af tilfredsheden med ni forskellige a-kasser

7. august 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det var godt sidste år – nu er det blevet endnu bedre: Resultatet af den årlige måling af tilfredsheden blandt medlemmerne af ni forskellige a-kasser placerer Socialpædagogernes a-kasse helt i top.

Kassen ligger simpelthen nummer et eller to på alle de syv parametre, der bliver målt på i analyseinstituttet MSI Researchs årlige bench marking af ni a-kasser. Ud over Socialpædagogernes a-kasse er det bl.a. BUPL’s og lærernes a-kasse.

MSI har bedt medlemmer af de ni a-kasser vurdere deres a-kasse på syv områder: Hvor tilfredse er de med a-kassen, hvordan er deres loyalitet over for den, hvad er deres indtryk af kassens image, hvad er deres forventninger til den, hvad synes de om medlemstilbuddene, hvordan vurderer de den rådgivning, de får og hvad er deres samlede udbytte af a-kassemedlemsskabet?

Og her ligger Socialpædagogernes a-kasse altså enten forrest eller som nummer to – og på alle syv parametre med en betydelig margin ned til gennemsnittet for de ni kasser.

A-kasserne bliver fx målt på, hvordan tonen er, og hvor fagligt kompetent medlemmerne oplever at blive taget imod. Om de bliver lyttet til, om ventetiden er ok, og om a-kassen er i stand til at løse medlemmets problem.

Også sidste år var Socialpædagogernes a-kasse frontløber, og kassen har de sidste par år oplevet støt stigende tilfredshed blandt medlemmerne.

Et stærkt resultat

A-kassechef Palle Hansen er da også ganske glad for resultatet af den nye måling:

– Det er vi selvfølgelig både stolte over og meget tilfredse med. Det er afgørende at have en stærk medlemsservice – det er forudsætningen for et stærkt forbund. Medlemmernes tilfredshed med vores arbejde er jo stærkt medvirkende til, at de bliver organiseret hos os og bliver ved med at være det, siger Palle Hansen.

Han noterer sig, at netop på medlemsloyalitet indtager Socialpædagogernes a-kasse en førsteplads i undersøgelsen med en score på 82 ud af 100 – og at det samme gælder medlemmernes vurdering af den rådgivning, de får fra a-kassens medarbejdere, hvor scoren er 79.

– Rådgivningen er vores kerneydelse – det er her, medlemmerne mærker værdien af deres medlemskab, så vi er rigtigt glade for, at vi bliver vurderet i top på dette område, siger Palle Hansen.

Han er også meget tilfreds med, at Socialpædagogernes a-kasse ikke bare ligger forrest i feltet, men også har forbedret sig på på seks af de syv områder, der bliver målt på:

– Fra 2013 til 2015 har vi – set med medlemmernes øjne – forbedret os med mellem to og syv procentpoint på de centrale områder i vores arbejde, og det synes jeg er et meget stærkt resultat, og nu gælder det om at holde fast, siger Palle Hansen.

 

Bliv medlem