Gå til indhold

Kernefaglighed

Socialpædagogisk kernefaglighed

Hvad er kendetegnende ved den socialpædagogiske kernefaglighed? Det kommer Bent Madsen med sit bud på i dette webinar

21. august 2015

Artikel
800px_COLOURBOX6882712.jpg

Foto: Colourbox

Vær med, når Bent Madsen gennemgår de otte temaer, der ifølge ham danner rammen om den socialpædagogiske kernefaglighed:

  1. ”En fælles forståelse af fagets opgaver, mål og målgrupper”
  2. ”Referencer til fælles vidensgrundlag, metoder og etik”
  3. ”Borgeren og dennes hverdagsliv er i centrum – et aktørperspektiv”
  4. ”Relationen er afgørende for udvikling, læring og trivsel”
  5. ”Socialpædagogik er intervention i menneskers hverdagsliv”
  6. ”Socialpædagogik er fællesskabets pædagogik – inddragelse og deltagelse”
  7. ”Tværprofessionelt samarbejde er et vilkår, som kræver særlige kompetencer”
  8. ”Faglig udvikling er integreret i hverdagen med særligt sammensatte udviklingsrum”

God fornøjelse.

Bliv medlem