Gå til indhold

Seksualitet

Tal åbent om sex

Mangel på faglighed, personalets normer og for lav prioritering er nogle af de faktorer, der ofte forhindrer, at unge med handicap får den nødvendige seksualundervisning. I et nyt katalog præsenteres redskaber og metoder til at tale om seksualitet

21. august 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Skab variation i undervisningen, tænk over hvordan gruppen er sammensat, tilpas øvelserne til de unge – og vær forberedt på svære spørgsmål. Sådan lyder nogle af de konkrete råd i et nyt metodekatalog om seksualundervisning til unge med handicap, som Projekt Ligelyst netop har udgivet.

I kataloget er samlet en række metoder og redskaber, som lærere og pædagoger kan bruge i deres seksualundervisning af unge med handicap. Der tages hul på emner som prævention, onani, ønsket om at få børn, kæresteregler, lyst – og det at sætte grænser. Målet er at gøre det lettere at snakke åbent og konstruktivt om sex, klæde personalet bedre på til opgaven – og sikre, at seksualundervisningen får højere prioritet.

Projekt Ligelyst har kørt de seneste to år i et samarbejde mellem Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) og Social Udviklingscenter SUS. Formålet med projektet er dels at sikre unge med handicap bedre viden om en sund og tryg seksualitet – og dels inspirere ansatte på bo- og dagtilbud for unge med handicap til at styrke seksualundervisningen og dialogen om seksualitet med de unge.

I projektet er der bl.a. gennemført observationer af seksualundervisningsforløb og lavet interviews med både unge beboere og ansatte på bosteder for at få en indsigt i, hvad seksualundervisningen har betydet, og hvordan unge med handicap og ansatte på sociale tilbud og skoler har oplevet den.

Holdningsændring

Udgangspunktet i metodekataloget er, at alle har ret til et seksualliv og seksualundervisning – også unge med handicap. Udfordringen er bare, at seksualundervisning sjældent prioriteres i hverken ungdomsuddannelser eller i botilbud og dagtilbud. Derfor får de unge ikke den fornødne viden om, hvordan man får et godt kærligheds- og sexliv. I værste fald kan den manglende oplysning føre til seksuelle overgreb – bl.a. fordi unge med handicap kan have svært ved at mærke egne eller andres grænser.

En af anbefalingerne fra Projekt Ligelyst er derfor, at der skal ske en holdningsændring, og der skal større fokus på, at unge med handicap også har en seksualitet. Seksualundervisning skal prioriteres i kommunerne, så der fx uddannes seksualvejledere, som kan undervise – og så skal det daglige personale på tilbud til unge med handicap klædes på, så de har både viden, materialer og metoder til at sikre de unges seksuelle trivsel. 


Find metodekataloget på www.ligelyst.dk

 

Bliv medlem