Gå til indhold

Medlemsundersøgelse

Hvad synes du om forbundet?

Undersøgelse skal give et billede af medlemmernes mening om forbundet og dets service og måder at løse opgaverne på

21. august 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

På en skala fra 1 til 10 hvor tilfreds er du – på baggrund af dine erfaringer som medlem – samlet set med Socialpædagogerne? Sådan lyder et indledende spørgsmål i den medlemsundersøgelse, der netop er sendt ud til alle medlemmer af forbundet. Og herefter følger en lang række spørgsmål, som skal give et præcist billede af, hvad medlemmerne synes om den konkrete service, de får, og den indsats forbundet over en bred kam leverer.

– Det er fuldstændig afgørende for os at have et klart billede af, hvordan medlemmerne vurderer de tilbud, vi har til dem – hvordan de føler, at vores service passer til deres behov for støtte og vejledning. Vores kredse og medarbejderne i forbundshuset har jo også kontakt med medlemmerne i det daglige, og vi får input fra tillidsrepræsentanterne, men medlemsundersøgelsen kan supplere og give et overblik over, hvordan medlemmerne tænker om forbundet generelt, siger forbundsformand Benny Andersen.

I undersøgelsen bliver der også spurgt, hvordan medlemmerne tænker, at forbundet fremstår og bliver opfattet, ligesom medlemmerne bliver bedt om at fortælle om deres egne forventninger. Og så handler det om vurderinger af forbundets service, rådgivning og vejledning – og om evt. konkrete erfaringer med sager og forløb, man som medlem har haft med forbundet.

Medlemmerne bliver også spurgt om deres vurdering af forbundets synlighed, kommunikation med medlemmerne og evne til både at være et fagligt forbund, en serviceorganisation, der leverer service til medlemmerne, og en interesseorganisation, der forsøger at påvirke den offentlige dagsorden, politikere og meningsdannere.

Endnu bedre

For to år siden gennemførte Socialpædagogerne en lignende undersøgelse, og den undersøgelse gav forbundets hovedbestyrelse et godt grundlag for at styrke indsatsen på forskellige områder, siger Benny Andersen:

– Resultaterne af undersøgelsen har vi brugt til at udbygge og tilpasse vores service, og med afsæt i undersøgelsen har vi især haft fokus på tre indsatsområder, som vi fortsat skal arbejde med: Det handler om medlemmernes arbejdsmiljø med vedtagelsen af en ny arbejdsmiljøstrategi på kongressen i november. Det handler om profilering af medlemmernes faglige holdninger til socialpædagogiske problemstillinger. Og så handler det om en indsats for at være en fagforening, der er på forkant med udviklingen inden for det socialpædagogiske arbejdsfelt.

Benny Andersen peger på, at medlemsundersøgelsen er én af flere måder at få indflydelse på:

– Om ikke så længe er der generalforsamlinger i kredsene. Det er en direkte vej til indflydelse i en demokratisk organisation som vores, så der vil jeg opfordre alle til at møde op. Men medlemsundersøgelsen her er også en måde at give sit besyv med, så vi håber, at rigtigt mange vil give sig tid til at deltage – det kan kun gøre os endnu bedre, siger han.

Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde med MSI Research. Medlemmerne kan svare frem til 6. september. Herefter bliver resultaterne behandlet, og undersøgelsen ventes færdig senere på efteråret. 


Har du ikke modtaget medlemsundersøgelsen i din mailboks? Send senest 25. august en mail til medlem@sl.dk med oplysning om navn, cpr.nr. og mailadresse, hvorefter du vil modtage den. Passive medlemmer, efterlønsmodtagere og pensionister modtager ikke spørgeskemaet.

 

Bliv medlem