Gå til indhold

Kvalitetstjek

Socialtilsyn gør en forskel

De første årsrapporter fra socialtilsynene viser, at der har været stor aktivitet med tilsammen mere end 8.000 tilsynsbesøg og 124 påbud. Ros fra Socialpædagogerne, der mener, at kvaliteten hæves

7. august 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Manglende kendskab til reglerne om magtanvendelse. Vandreture, der blev sat i værk som en form for straf. En beboer, der i fem år var ‘glemt’ i forhold til anbringelseskommunen, så der ikke var fulgt op på handleplaner.

Sådan lyder nogle af de konkrete eksempler, der i 2014 fik et af landets fem socialtilsyn til at løfte pegefingeren og påpege noget, der skulle blive bedre.

I 2014 så de fem nye socialtilsyn dagens lys, og nu er de første årsrapporter offentliggjort. Rapporterne viser, at 2014 har været et travlt år, hvor der i alt blev udført mere end 8.000 tilsynsbesøg og givet 124 påbud.

Samlet giver rapporterne indtryk af, at der generelt er en god kvalitet i tilbud og plejefamilier, men at der også er meget, som kan blive bedre. I Socialtilsyn Hovedstadens resumé står der fx:

‘Socialtilsyn Hovedstaden kan konstatere, at rigtig mange tilbud arbejder systematisk og professionelt med indsatsmål og dokumentation af resultater. Men også, at der er stor forskel på, hvor godt tilbuddene arbejder med disse metoder. Socialtilsynets observationer i 2014 viser, at det både er afgørende, at der er opstillet klare mål fra handlekommunens side, og at tilbuddet eller plejefamilien forholder sig reflekterende til sin egen praksis. Observationerne viser et potentiale i at udvikle både kommunernes og de sociale tilbuds arbejde med indsatsmål. Socialtilsynet kan bidrage til dette ved at skærpe tilbuddenes fokus på dokumentation og opfyldelse af indsatsmål.’

Tilfredshed

Hos Socialpædagogerne bliver årsrapporterne modtaget positivt. I en pressemeddelelse siger formand Benny Andersen:

– Vi var med til at få indført landets fem sociale tilsyn. Fordi vi mener, der er brug for krav til kvalitet i indsatsen og krav til, hvordan indsatsen udføres. Og fordi vi mener, det er positivt med et ensartet og langt grundigere tilsyn end det, kommunerne selv gennemførte tidligere. Og årsrapporterne fra de sociale tilsyn viser helt tydeligt, at de løfter deres opgave og gør en positiv forskel på det sociale område.

Benny Andersen hæfter sig også ved, at der nogle steder er fejl og mangler i handleplaner og indsatsmål – både på tilbud (især på voksenområdet) og for familieplejere. For familieplejere handler det især om, at de oplever det svært at få handleplan og indsatsmål fra kommunerne.

Til det siger Benny Andersen:

– Manglende eller uklare indsatsmål er et problem, da de er retningsgivende for indsatsen. Vi er derfor glade for, at problemet bliver synligt i årsrapporterne, sådan at vi kan få kommunerne til at oppe sig.

 

Bliv medlem