Gå til indhold

Kommentar

Socialtilsyn giver bedre kvalitet

Det er utroligt vigtigt, at indsatsen bliver drevet af den rette faglighed, og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Og det kan tilsynet være med til at sikre et ensartet og godt niveau for

7. august 2015

Artikel

Forfattere: Af Verne Pedersen og forbundsnæstformand

Landets fem socialtilsyn har netop afleveret deres første årsrapport.  Samlet set viser de fem årsrapporter, at socialtilsynene er med til at forbedre kvaliteten af den sociale indsats. Det har vi aldrig været i tvivl om. Faktisk arbejdede vi i sin tid meget målrettet på at få de sociale tilsyn oprettet. Og var også en aktiv medspiller i processen med at fastsætte rammen for tilsynene og de elementer, de ser på i forbindelse med tilsyn af landets sociale tilbud. Vi mener, at det er positivt med et ensartet, gennemsigtigt og grundigt tilsyn. Vi mener, at man som borger har ret til samme kvalitet i indsatsen – uanset om man bor i Skagen eller Svendborg.

De fem årsrapporter viser, at Socialtilsynene oplever, at de sociale tilbud og familieplejerne leverer en indsats af generel høj kvalitet. Der er naturligvis også udfordringer på området. Fx viser årsrapporternes samlede overblik, at der nogle steder er fejl og mangler i handleplaner og indsatsmål – særligt på voksenområdet. For familieplejere handler det især om, at de oplever det svært at få handleplan og indsatsmål fra kommunerne. Og manglende eller uklare indsatsmål er naturligvis et problem, da de er retningsgivende for indsatsen. Og når der er uklare indsatsmål, kan tilbuddet ikke levere den indsats, de skal, og som står mål med behovet. Derfor er det også væsentligt, at socialtilsynenes årsrapport samler op på problemet, sådan at vi fremadrettet kan få gjort noget på området. Det er netop en af styrkerne ved oprettelsen af de sociale tilsyn: Vi får bedre overblik over, hvordan det samlet set står til i de 98 kommuner.

Og vi har hele vejen ment, at det er positivt, at vi med tilsynene kan få et kig ind i maskinrummene, og ved at opsætte mål og kriterier for indsatsen sikre, at borgerne får det samme tilbud. Det er utroligt vigtigt, at indsatsen bliver drevet af den rette faglighed, og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Og det kan tilsynet være med til at sikre et ensartet og godt niveau for.

Rapporterne viser også, at de sociale tilbud arbejder systematisk og professionelt med indsatsen og dokumentation af resultater. Men at der også er stor forskel på, hvor godt tilbuddene arbejder med metoderne. Fx skriver Socialtilsyn Hovedstaden, at der er et potentiale i at udvikle både kommunernes og de sociale tilbuds arbejde med indsatsmål. Og at socialtilsynene kan bidrage til dette ved at skærpe tilbuddenes fokus på dokumentation og opfyldelse af indsatsmål.

Socialtilsynene har jo ikke levet et stille liv. De skriver alle fem i deres årsrapport, at den første tid har været stærkt præget af, at der er tale om en ny organisation, der har skullet sætte af fra bar bund. Og af deres mange tal i rapporterne kan man også se, at de har haft travlt i løbet af de første halvandet år. Fx skriver de, at de har gennemført i alt 6.888 tilsynsbesøg hos familieplejere og 1.980 tilsynsbesøg på sociale tilbud sidste år. Det er ikke så lidt. Så flot arbejde af socialtilsynene og af de mange socialpædagoger, der arbejder i tilsynene.

 

Bliv medlem