Gå til indhold

Kommentar

Den nye uddannelse er et stort plus

Vi mener, at den øgede specialisering i uddannelsen vil ruste de nye studerende langt bedre til det arbejdsmarked, de kommer ud til

21. august 2015

Artikel

Forfattere: Af Marie Sonne og forbundsnæstformand

Den nye pædagoguddannelse med øget specialisering og en tydeligere kobling mellem praksis og teori er et stort plus. Vi betragter uddannelsen som en landvinding og en sejr for den socialpædagogiske faglighed. Alt det kan du læse om i dette nummer af Socialpædagogen, der har sat fokus på den nye uddannelse. I dette nummer kan du derfor læse artikler, hvor uddannelsen får sit første skudsmål af relevante parter som BUPL, PLS, uddannelsesstederne – og Socialpædagogerne. Man kan læse om nogle af de studerendes oplevelser med uddannelsen. Man kan læse om nogle af de fordele, de forskellige parter ser ved den nye uddannelse – og om udfordringerne.

Vi er enige om noget og uenige om andet. Men uanset hvad, så står tilbage, at reformen af pædagoguddannelsen er den største og mest omfattende, siden de tre pædagoguddannelser blev lagt sammen til en enhedsuddannelse i 1992.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi hos Socialpædagogerne er vældigt glade for og tilfredse med, at vi med den nye uddannelse netop er vendt tilbage til en model, der ligger meget tæt på en selvstændig socialpædagogisk uddannelse. Vi mener, at den øgede specialisering i uddannelsen vil ruste de nye studerende langt bedre til det arbejdsmarked, de kommer ud til. Vi kan naturligvis først for alvor evaluere uddannelsen, når de første hold har været hele vejen igennem, men vi har haft rigtig stor indflydelse på indhold og form, og ser allerede nu en uddannelse tone frem, som vi – og aftagerne – kan være godt tilfredse med.

Alt er naturligvis ikke lutter idyl. Når man sætter gang i så omfattende en reform, må man forvente en smule udfordringer. Vi er fx opmærksomme på, at vi skal have stor fokus på, at det er væsentligt med efter- og videreuddannelse af underviserne på pædagoguddannelsen. Deres kompetencer skal matche det øgede fokus på special- og socialpædagogik i uddannelsen.

Et andet fokuspunkt er udfordringerne med praktikpladser. Der var i begyndelsen af første holds studietid bekymring for, om der kunne skaffes praktikpladser nok på det social- og specialpædagogiske område. Det lykkedes dog. Takket være vores ledere, som tog medansvar og virkelig gjorde en stor indsats for at skaffe pladser. Den kampagne er jeg rigtig stolt over lykkedes. Og jeg er sikker på, at det nok skal lykkes igen til december, hvor næste hold skal bruge en praktikplads. Men det er klart, at praktikken skal have et ordentligt fagligt indhold, og det skal vi holde fokus på.

Kort sagt er der meget at glæde sig over med den nye uddannelse. Vi glæder os til at følge de første hold. Og ikke mindst til at byde kommende socialpædagoger velkommen.

 

Bliv medlem