Gå til indhold

Efterværn

Muligt at blive hos plejefamilien

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse – og giver 18-årig mulighed for at blive hos sin plejefamilie

7. august 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

En del anbragte unge har, når de bliver 18, så store problemer, at de har svært ved at klare overgangen til voksenlivet uden hjælp. Tidligere har disse unge skulle overgå til voksenreglerne, når de fyldte 18 år, hvilket bl.a. betød, at de ikke kunne blive boende hos den plejefamilie, hvor de måske var vokset op. Men med Servicelovens § 76 a er der åbnet op for, at den unge kan blive i sin plejefamilie, indtil han eller hun er 23 år. Formålet med den såkaldte opretholdte anbringelse er at sikre, at den unge får en god overgang til voksenlivet med fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.

I en ny principafgørelse omtalt i nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen har Ankestyrelsen kigget på netop denne mulighed. Den konkrete sag handler om en ung 18-årig, der af to omgange fik afslag af kommunen på at blive i sin plejefamilie. 

I første omgang baserede kommunen sit afslag på, at den unge var så dårligt fungerende, at vedkommende ikke ville kunne få en selvstændig voksentilværelse. Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen, som i anden omgang gav afslag efter § 76 a, idet man vurderede, at der havde været en vis udvikling hos den unge i perioden efter kommunens første afgørelse, og at den unges funktionsevne ikke var betydeligt og varigt nedsat.

Ankestyrelsen valgte dog at ændre kommunens afgørelse, så den unge kunne blive boende hos den plejefamilie, hvor vedkommende var vokset op. I afgørelsen er der lagt vægt på, at den unge var alkoholskadet i fosterstadiet og lider af OCD og multiallergi, at vedkommende er præget af svag udvikling, har generelle indlæringsvanskeligheder og desuden har en række følelsesmæssige og sociale udfordringer og kun i begrænset omfang har udviklet de færdigheder, der skal til for at kunne klare flere af hverdagens praktiske gøremål.

 

Bliv medlem