Gå til indhold

Arbejdsskadesager

Krav om politianmeldelse bekymrer

Hvis man bliver udsat for vold på jobbet, er det nødvendigt at melde episoden til politiet, hvis man vil gøre sig håb om erstatning. Erstatningsnævnet har for nylig skærpet praksis – og det bekymrer Socialpædagogernes formand

21. august 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Trusler og vold er fortsat en del af mange socialpædagogers hverdag. Og hvis man bliver udsat for en voldelig episode på jobbet, er det vigtigt, at arbejdspladsen anmelder episoden til politiet.

Det er nemlig afgørende for, hvorvidt den involverede medarbejder efterfølgende kan få erstatning. Det fremgår af Erstatningsnævnets seneste årsberetning, hvor der står, at nævnet fremadrettet strammer op på sin praksis.

Derfor lyder anbefalingen fra Socialpædagogernes arbejdsskadeteam, at hvis en medarbejder udsættes for en episode med vold eller trusler fra en borger, er det vigtigt at anmelde episoden til politiet inden for 72 timer. Også selvom mange finder en politianmeldelse drastisk, fordi det er en borger, der står bag volden – en borger, som ofte ikke har haft til hensigt at skade.

– Vi har desværre en del sager, som afvises hos Erstatningsnævnet, fordi skaden ikke er blevet politianmeldt. Og særligt efter at Erstatningsnævnet har skærpet praksis, er vores råd, at man som leder anmelder hændelsen til politiet – og de kan så i deres vurdering af sagen lægge vægt på de konkrete forhold, siger Louise Sølyst Lildholdt, arbejdsskadekonsulent i Socialpædagogernes arbejdsskadeteam.

Vold bør anerkendes uden politianmeldelse

Hidtil har socialpædagoger og andre omsorgsmedarbejdere ofte kunnet få deres erstatningssager behandlet, selvom episoderne ikke var meldt til politiet, fordi Erstatningsnævnet har givet dispensation fra kravet om politianmeldelse ud fra fx hensyn til det fremtidige pædagogiske arbejde med den pågældende borger. Men denne praksis strammer nævnet nu op på.

Det skyldes, at nævnet får et stigende antal henvendelser fra medarbejdere, der ønsker erstatning for skader, som er opstået efter voldsepisoder på jobbet – og at nævnet i mange af sagerne har svært ved at afklare, om personen er berettiget til erstatning, hvis ikke der foreligger en politimæssig undersøgelse.

Den nye praksis bekymrer Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, som finder det urimeligt, at medlemmerne tvinges ud i at politianmelde utilregnelige borgere.

– Der er jo ikke tale om en kriminel handling, og vores medlemmer ønsker sjældent at politianmelde det. Jeg har svært ved at acceptere, at vold på jobbet ikke kan anderkendes som vold uden en politianmeldelse. Men når det er sagt, så ved vi jo godt, at vold kan få tragiske konsekvenser for medlemmerne, både fysiske, psykiske og økonomiske, hvis de ikke kan fortsætte med at arbejde bagefter, siger Benny Andersen, som nu vil rejse sagen politisk.

Arbejdspladsens ansvar

Ifølge Retsplejeloven er der ikke nogle regler om, hvordan en politianmeldelse skal foretages – eller hvem der kan indgive politianmeldelse. Men i Socialpædagogernes arbejdsskadeteam er meldingen, at det til enhver tid er arbejdspladsens ansvar.

– Det må aldrig være den skadelidtes ansvar at gå til politiet, hvis en socialpædagog er blevet udsat for vold i sit arbejde. Det er arbejdspladsens ansvar at sikre, at episoden bliver anmeldt – det bør indgå som en naturlig del af arbejdspladsens politikker og procedurer for, hvordan man håndterer vold og trusler, siger Louise Sølyst Lildholdt.

Det er selve hændelsen, der skal anmeldes til politiet. Det vigtige er, at sagen officielt er anmeldt, og at man får en anmeldelseskvittering fra politiet. Når hændelsen er anmeldt, har medarbejderen mulighed for at få erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste, som ikke dækkes efter arbejdsskadesikringsloven. 

 

Bliv medlem