Gå til indhold

Nedskæring

Rigshospitalet vil spare pædagogtimer

Der er kun fem deltidsansatte socialpædagoger til at støtte de mange syge børn på Rigshospitalet, og nu får de endnu mindre tid, fordi Region Hovedstaden har sendt et sparekrav

3. juli 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

Rigshospitalet modtager meget syge børn og unge, som har brug for den mest specialiserede behandling. Det er børn og unge med fx kræft, børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, børn med alvorlige mave-tarm-lidelser og børn med kroniske lidelser.

Der er ansat fem socialpædagoger på deltid til at føre pædagogisk tilsyn med disse meget syge børn. Det drejer sig om 1.900-2.000 af de omkring 38.000 børn, som årligt bliver indlagt på Rigshospitalet. Det er ikke mange medarbejdertimer, og der skal løbes hurtigt, fortæller tillidsrepræsentant og socialpædagog Mette Pauli Rasmussen.

Alligevel vil Region Hovedstaden spare på pædagogtimerne som led i en større sparerunde, som hospitalet skal gennemføre i år og næste år.

Socialpædagogerne arbejder tæt sammen med læger, sygeplejersker, ergoterapeuter og andre faggrupper i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning.

– Vores opgave som pædagoger er at se det raske barn i det syge. Hvad mestrer barnet, hvad kan det? Ved siden af, at barnet er meget sygt, er det stadig et barn eller en ung, og vi forsøger at motivere barnet psykisk, sprogligt, motorisk og socialt, siger Mette Pauli Rasmussen.

I øjeblikket bliver der diskuteret, hvor besparelserne skal findes. Men det ligger klart, at alle faggrupper vil blive berørt.

– Ved de seneste besparelser for omkring tre år siden valgte centerledelsen at spare to pædagogstillinger, siger Mette Pauli Rasmussen.

Alligevel skal der også denne gang spares pædagogtimer. Det bliver svært for så lille en gruppe at kæmpe en kamp og bevare fagligheden, fortæller hun.

Ikke dokumenteret

Til forskel fra fx læger, psykologer og socialrådgivere er socialpædagogerne den eneste faggruppe, som patienterne ikke skal henvises til. Socialpædagogernes arbejde foregår rundt på afdelingerne med det enkelte barn og forældrene, som er indlagt sammen med barnet.

– Jeg tror, at der er en del uklarhed om, hvordan vi arbejder, fordi vi ikke skal dokumentere vores arbejde som fx sygeplejersker, læger, socialrådgivere gør, når de har haft kontakt med en patient. Ingen kan se, hvor mange børn vi har gennem hænderne hver dag, siger Mette Pauli Rasmussen.

For at skabe mere kendskab til deres arbejde, har socialpædagogerne i længere tid arbejdet på en at få igangsat et toårigt projekt, som skal belyse det socialpædagogiske arbejde på Rigshospitalet. Men de mangler både tid til at færdiggøre projektbeskrivelsen og fondspenge til at få projektet gennemført.

– Og med de varslede besparelser bliver det endnu sværere at finde tid til at gøre projektbeskrivelsen færdig og søge fondspenge, siger Mette Pauli Rasmussen. 


Socialpædagogen har tidligere skrevet om socialpædagogers arbejde på Rigshospitalet – se fx www.kortlink.dk/gy6s

 

Bliv medlem