Gå til indhold

Kommentar

Vi er klar til samarbejde med ny regering

Vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at sætte arbejdsvilkår, socialpolitik og socialpædagogik på dagsordenen

3. juli 2015

Artikel

Forfattere: Af Benny Andersen og forbundsformand

Så blev der valgt en ny regering, der de kommende fire år skal lede landet. Det blev en blå regering, som vi i skrivende stund ikke kender konstruktionen af. Men uanset hvordan det ender, er vi klar til at samarbejde med den nye regering og med dens relevante ministre.

Vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at sætte arbejdsvilkår, socialpolitik og socialpædagogik på dagsordenen. Vi vil bære vores dagsordener ind på Christiansborg og sørge for, at de kommer til at spille en rolle fremadrettet.

Vi har tænkt os at holde den nye regering fast på det gode og konkrete udspil, der ligger i de sociale 2020-mål. Vi ser målene som et væsentligt paradigmeskift, som kan blive et frugtbart løft til væsentlige dele af det sociale område. Så de mål skal vi have udmøntet til virkelighed og videreudviklet. Vi har desuden tilbudt at stå til rådighed i den proces med vores viden og faglige input.

Derudover har vi naturligvis en lang liste af andre temaer, vi gerne vil drøfte med de kommende ministre, når tiden er moden.

Vi vil fx gerne tale med dem om vores ønsker om et nationalt forskningsprogram. Vi skal blive stærkere på viden om, hvad der virker og hvorfor. Og vi skal blive stærkere til at kunne dokumentere effekten af vores arbejde.

Vi vil tale om det vigtige i tidlig indsats. Det betaler sig både menneskeligt og økonomisk. Og vi vil tale om den socialpædagogiske faglighed i andre typer job – fx på ældre- og demensområdet.

Vi vil også gerne tale med dem om det væsentlige i et godt arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed. Vi har brug for at se kritisk på arbejdsmiljøet for vores medlemmer, og andre medlemsgrupper, der arbejder på det sociale område. Vi er nødt til at finde løsninger, særligt med en stærkere indsats over for voldsrisiko og nedslidning.

Og vi vil gerne drøfte et dagpengesystem, der sikrer, at færre falder ud af systemet, at det bliver nemmere at genoptjene dagpenge, og at det stadig er attraktivt for nyuddannede at blive en del af systemet.

Endelig er vi glade for, at Lars Løkke i valgkampen lagde op til at genåbne trepartsforhandlingerne. Den invitation har vi kvitteret for og meldt os klar til. Vi tror på forhandling og på fælles løsninger, så det er en god start på det kommende samarbejde.

Samarbejdet med regeringen er jo vigtigt. Det er her, vi sætter fingeraftryk. Vi har haft et glimrende samarbejde med den tidligere regering, og det forventer jeg også, vi får med den nye. Der er nok at tage fat på, og vi er klar!

 

Bliv medlem