Gå til indhold

Bogomtale

Socialt arbejde i et globaliseret samfund

Læs mere

3. juli 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Tina Løvbom Petersen

Af Helle Antczak og Helle Johansen

Det danske samfund har forandret sig. Vi er ikke længere en lille, homogen befolkning, men et samfund præget af social og kulturel diversitet og mangfoldighed. Globaliseringen ændrer karakteren af de sociale problemer, ligesom den påvirker de rammer og politiske løsninger, der regulerer det sociale arbejde. Det er udgangspunktet i bogen, der rejser spørgsmålet om, hvordan faget og professionen håndterer den øgede etniske og kulturelle mangfoldighed. En af pointerne er, at professionen må løftes ud af sin nationale spændetrøje og tænkes ind i en global sammenhæng for at matche nutidens problemer. Bogen er bygget op, så man i den første del fokuserer på internationalt socialt arbejde – mens bogens anden del vender blikket hjemad og kigger på, hvordan det sociale arbejde bliver tilrettelagt og implementeret i Danmark i disse år. Det diskuteres også, hvilke krav globaliseringen stiller til fremtidens socialarbejderes kompetencer og kvalifikationer. Bogen kommer med ny viden om og analyse af udviklingen inden for socialt arbejde som praksisfelt og som profession – og har et tilhørende site, hvor man kan finde øvelser, cases, rapporter og andet materiale: multisite.samfundslitteratur.dk


Udkommet på Samfundslitteratur. 223 sider. 240 kr.

 

Bliv medlem