Gå til indhold

Bogomtale

Mennesker med alkoholproblemer

3. juli 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Tina Løvbom Petersen

Af Nina Brünés m.fl.

Næsten 93 pct. af den voksne befolkning over 15 år indtager alkohol, og heraf risikerer 5-10 pct. at udvikle et forbrug, der er skadeligt for dem selv eller deres familier, arbejde og netværk. En stor del af disse borgere optræder i det danske sundhedsvæsen, hvor de møder det sundhedspersonale, som er den primære målgruppe for denne bog. De medarbejdere, som i deres arbejde dagligt møder mennesker med alkoholproblemer – og som ofte oplever manglende systematik og handlemuligheder i plejen og behandlingen. Formålet er derfor at ruste sundhedspersonalet til bedre at møde mennesker med alkoholproblemer – og blive bedre klædt på med viden om alkoholproblemernes opståen og behandling. Bogen samler den nyeste evidensbaserede viden på alkoholområdet og er bygget op som en antologi med bidrag fra forskellige specialister inden for området, hvor man som læser både bliver klogere på den danske alkoholkultur, de belastninger, alkohol har på den enkeltes fysiske og psykiske tilstand, og på de forskellige behandlingsmuligheder, der eksisterer. Forfatterne håber, at bogen vil bidrage til en forbedret praksis baseret på differentieret behandling, evidensbaseret tilgang og et fagligt engagement.


Udkommet på Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 250 sider. 300 kr.

 

Bliv medlem