Gå til indhold

Bogomtale

Fattigdom, afsavn og coping

3. juli 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Tina Løvbom Petersen

Af Maja Müller m.fl.

De seneste år har ulighed fyldt meget i både samfundsdebatten og dansk politik – med fokus på sociale ydelser og arbejdsmarkedet. Begrebet fattigdom har derimod ikke fået meget plads i diskussionerne, og derfor tager bogen her fat på spørgsmålet om, hvordan det egentlig er at være fattig i Danmark. For fattigdom er et reelt problem i Danmark, hvor sagsbehandlere og socialarbejdere dagligt er i kontakt med personer og familier, som har en så sårbar økonomi, at de har svært ved at klare sig og leve et acceptabelt hverdagsliv. Konsekvenserne af fattigdom er ikke blot et spørgsmål om materielle behov, men i et velfærdssamfund som det danske også et spørgsmål om sociale og sundhedsmæssige behov – og muligheden for at kunne deltage i samfundslivet og ikke risikere social eksklusion. Bogen opsamler flere års forskning på området og giver et detaljeret overblik over fattigdommens udvikling, udbredelse og betydning herhjemme. Den ser bl.a. på, hvilke befolkningsgrupper der især rammes af fattigdom, og hvordan fattigdomsramte borgere skaber en meningsfuld tilværelse på trods af svære betingelser.


Udkommet på Hans Reitzels Forlag. 345 sider. 400 kr.

 

Bliv medlem