Gå til indhold

Velfærdsudspil

Milliarder til at nå 2020-målene

Godt med midler til de sociale 2020-mål – mindre godt, at midlerne kommer fra en pulje, der også skal finansiere terrorbekæmpelse og uforudsete udgifter, mener Socialpædagogerne

5. juni 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det er ikke småpenge, regeringen lægger op til at investere velfærden i de kommende år: I alt 39 mia. kr. skal der ifølge udspillet ‘Danmark på sikker vej’ bruges frem mod 2020 til bl.a. sundhed, ældre, uddannelse, grøn omstilling, tryghed og bedre vilkår for socialt udsatte.

Og det sidste hilses ikke overraskende velkommen af Socialpædagogernes formand Benny Andersen. Han er godt tilfreds med, at 15 af de 39 mia. kr. skal bruges til bl.a. at nå de sociale 2020-mål, som regeringen introducerede i efteråret 2013.

– Det er positivt, at regeringen på den måde binder konkret økonomisk vilje i halen på de gode mål. Vi hjælper gerne med at pege på, hvordan målene bedst indfries, siger han i en kommentar til udspillet.

Heri hedder det om indsatsen, der skal sikre ‘Bedre vilkår for socialt udsatte’:

‘Regeringens ambitiøse sociale 2020-mål skal sikre bedre vilkår for de mest udsatte og sårbare i samfundet ved at målrette den eksisterende sociale indsats mod de metoder og konkrete indsatser, der skaber de bedste resultater for den enkelte.’

Dog tilføjes det, at ‘en række af de indsatser, der skal bidrage til at realisere 2020-målsætningerne for at skabe bedre vilkår for socialt udsatte, prioriteres fra satspuljen, der ligger udover de midler, som regeringen vil prioritere fra forbrugsvæksten’.

Forkert sammenblanding

De 15 mia. kr. skal ud over bedre indsats for de udsatte grupper også bruges til at sikre borgernes tryghed – dvs. til bekæmpelse af ungdomskriminalitet og bekæmpelse af terror.

Tillige skal ‘kassen’ med de 15 mia. kr. dække udgifter til nye velfærdsindsatser og uforudsete udgifter, som fx dem, der opstod efter terrorhandlingerne i København og Paris.

Og denne sammenblanding af formål med midlerne huer ikke Benny Andersen:

– Vi er lidt bekymrede over, at puljen til socialt udsatte også rummer indsatsmål, der handler om terrorbekæmpelse og uforudsete udgifter. Vi mener, at det ville være formålstjenesligt, hvis området for socialt udsatte blev selvstændigt prioriteret i udspillet. Intentionerne med de sociale 2020-mål er så vigtige, at de har brug for økonomisk pondus. Så vi håber, at regeringen vil være mere specifik på, hvad området bliver tildelt, siger Benny Andersen. 

Han og Socialpædagogerne hæfter sig dog også ved de positive takter, der ligger i forslaget om at styrke social mobilitet ved at ruste daginstitutioner og uddannelsessystemet. 

 

Bliv medlem