Gå til indhold

Udsatte-tal

Færre fattige børn, men…

Antallet af især fattige børn i Danmark er faldet de seneste år – men der kan gøres meget mere for at bekæmpe fattigdom, mener bl.a. Rådet for Socialt Udsatte

5. juni 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det går bedre – men for langsomt. Sådan lyder meldingen fra Rådet for Socialt Udsatte i en kommentar til regeringens fattigdomsredegørelse, der blev fremlagt 20. maj.

Den viser, at der i de seneste år især er blevet færre fattige børn i Danmark. Antallet af fattige børn er fra 2011 til 2013 faldet med næste en tredjedel, og også det samlede antal fattige i landet er faldet i den samme periode.

Samtidig viser redegørelsen, at langt de fleste, der bliver løftet ud af fattigdom, ikke igen bliver ramt af fettigdom igen: 87 pct. af dem, der har fået flere penge mellem hænderne og ikke længere hører til blandt de fattige danskere, klarer sig syv år senere langt bedre. Og det glæder økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R):

– Det viser, at det gør en forskel at lave en indsats for at få de udsatte grupper på ret kurs. Mange familier blev løftet ud af økonomisk fattigdom, da vi afskaffede fattigdomsydelserne og loftet over børnefamilieydelsen, ligesom mange danskere igen er kommet i arbejde. Men selv når det går bedre, er der grupper af danskere, der ikke automatisk mærker det i deres liv. Vi skal bl.a. sikre en bedre og mere direkte hjælp til de børn, som vi ved bliver født ind i familier med svære vilkår. De er i markant større risiko for at havne på kanten af samfundet og i økonomisk fattigdom, siger han i en kommentar til redegørelsen, der ret beset hedder ‘Familiernes Økonomi 2015’.

Også socialminister Manu Sareen (R) peger på, at der skal arbejdes videre:

– Nu har vi fået mere viden om, hvad der øger risikoen for, at man bliver fattig – og denne viden er vigtig for, at vi bliver bedre til at forebygge, at ikke mindst børn havner i fattigdom.

Og arbejdes videre, det skal der, lyder det fra regeringens eget rådgivende organ, Rådet for Socialt Udsatte: Rådet har netop med en undersøgelse vist, at indsatsen over for de udsatte grupper betaler sig (se artiklen ‘Indsats for udsatte betaler sig’ på side 23), og det får rådets formand Jann Sjursen til at opfordre til at være mere ambitiøse i indsatsen mod fattigdom:

Højere ambitioner

– Det er naturligvis glædeligt, at der stadig bliver færre fattige børn og børnefamilier. Men samtidig er det stærkt betænkeligt, at der igen er kommet flere fattige i gruppen over 18 år, som ikke er forsørgere. Tallene viser, at regeringen langt fra er i mål med at bekæmpe fattigdom. Afskaffelsen af fattigdomsydelserne tilbage i 2012 sikrer ikke et fortsat fald i antallet af fattige, siger han.

Tværtimod, påpeger rådet, forudsagde sidste års fattigdomsredegørelse, at der vil komme op mod 10.000 nye fattige i de kommende år som følge af regeringens egne reformer.

Jann Sjursen og rådet peger på, at fattigdomsredegørelsen også viser, at antallet af fattige voksne er steget en smule, og at tendensen dermed går i retningen af, at der kommer flere fattige voksne ikke-forsørgere. Tallene viser, at der er over 10.000 fattige unge mellem 18 og 29 år.

– Det er godt, at regeringen kommer med en årlig redegørelse over fattigdom i Danmark, men det haster med også at få fastsat en ambitiøs målsætning om at bekæmpe fattigdom i Danmark – en plan, der omfatter alle fattige og ikke kun fattige børn og deres forældre. Regeringen bør gøre det til et af de sociale 2020-mål, at fattigdom halveres inden 2020, mener Jann Sjursen.

Over for DR afviser Morten Østergaard kritikken:

– Der er allerede tilført ressourcer, og der vil blive tilført flere ressourcer i de kommende år, fordi regeringen prioriterer det sociale område. Vi har ikke opstillet vores 2020-mål for underholdningens skyld. Det er nagelfaste ambitioner på regeringens vegne, siger han. 


Find hele ministeriets redegørelse via www.kortlink.dk/gt5p

 

Bliv medlem