Gå til indhold

Samfundsøkonomi

Indsats for udsatte betaler sig

Der kan være penge at spare, hvis man investerer i socialt udsatte og fx tilbyder hjælp til at komme ud af et stof- eller alkoholmisbrug. Det viser en rapport, som KORA har lavet for Rådet for Socialt Udsatte

5. juni 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

I første omgang koster det penge at yde en indsats for socialt udsatte – men på længere sigt kan der være penge at spare. I en ny rapport har Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning, KORA, kigget på inden- og udenlandske undersøgelser, der har vurderet indsatser for socialt udsatte i et økonomisk perspektiv.

Undersøgelsen er bestilt af Rådet for Socialt Udsatte, og her opsummerer formand Jann Sjursen:

– Studiet bekræfter, hvad vi godt ved: at den rette hjælp og støtte til socialt udsatte er fantastisk godt givet ud. Det er soleklart, at den rette indsats og en ordentlig investering i at hjælpe et udsat menneske i tide kan tjene sig selv ind mange gange – både samfundsøkonomisk og ikke mindst menneskeligt.

I rapporten har KORA lavet en nærmere beskrivelse af 19 studier, der både belyser effekt og omkostninger ved indsatser for udsatte. Flere af studierne belyser afledte besparelser – som fx når misbrugsbehandling medfører en afledt besparelse som følge af mindre kriminalitet. Behandling på institution giver eksempelvis typisk pengene to til fire gange igen – og op til syv gange igen.

Kassetænkning

I en pressemeddelelse påpeger Jann Sjursen, at kassetænkning kan forhindre ellers rentable ‘investeringer’ i socialt udsatte:

– Problemet er, at de økonomiske gevinster ikke nødvendigvis tilfalder de samme offentlige kasser, som udgifterne tages fra. Det betyder, at det langsigtede og helhedsorienterede perspektiv overfor det enkelte menneske alt for ofte går tabt, siger han.

Et eksempel er, når kommunen finansierer misbrugsbehandlingen, mens staten får besparelsen i form af færre udgifter i forbindelse med kriminalitet og udgifter i sundhedsvæsnet.

Og når besparelsen ikke kan ses i kommunekassen, mener Jann Sjursen, at det kan få kommunerne til at vælge en ringere indsats til misbrugerne. Han siger:

– Rådet for Socialt Udsatte opfordrer derfor til, at udsattes sociale rettigheder styrkes, sådan at det i højere grad bliver den rette indsats, som bliver styrende for kommunernes prioriteringer. 


Find hele KORA’s rapport via www.kortlink.dk/grcq

 

Bliv medlem