Gå til indhold

Kommentar

Fleksibel pension giver mening

Forslaget om et mere fleksibelt indrettet pensionssystem vil være et af flere konkrete ønsker på vores dosmerseddel til en ny regering

19. juni 2015

Artikel

Forfattere: Af Benny Andersen og forbundsformand

Folk med hårdt arbejde skal kunne gå tidligt på pension. Det synes jo åbenlyst og selvfølgeligt. Derfor er vi naturligvis også positivt stemte over for forslaget om en fleksibel pensionsordning. Arbejdsmarkedet skal indrettes bedre, så personer med hårdt fysisk eller psykisk arbejde fx kan trække sig gradvist tilbage.

Forslaget giver rigtig god mening. For rigtig mange medarbejdergrupper på arbejdsmarkedet kan et langt arbejdsliv slide hårdt på fysikken og psyken. Og for dem vil det her forslag betyde, at de kan skrue ned for blusset lidt tidligere. Det vil også gøre sig gældende for vores medlemmer, som jo også i mange tilfælde har et udfordrende arbejdsliv – både fysisk og psykisk. 

Forslaget kommer fra en række socialdemokratiske politikere, der har ladet sig inspirere af den tyske model, som bygger på, at en person, der har arbejdet, siden han var 20 år, kan gå på pension før en person, der har arbejdet, siden han var 30 år. Det kan være én måde at se på det på. En anden kan være, at der inden for visse fag og brancher, som er særligt udsatte for fysiske og psykiske belastninger, er mulighed for at trække sig tidligere tilbage og gå på pension. Vi synes, at det uanset hvad er en væsentlig diskussion, som vi gerne vil indgå i.

I skrivende stund ved vi jo ikke, hvilken farve en ny regering får. Men forslaget om et mere fleksibelt indrettet pensionssystem vil være et af flere konkrete ønsker på vores dosmerseddel til en ny regering. Vi vil tale for, at man ser på fx det socialpædagogiske arbejdsmarked som et felt, hvor det vil give mening at se på bedre tilbagetrækningsmuligheder.

LO har i sin reaktion på forslaget også markeret, at det ikke kun udelukkende er det fysiske arbejdsmiljø, der kan virke nedslidende, men også det psykiske. Og at man derfor også må se på, om ikke der er andre medarbejdergrupper end fx murere og tømrere, der skal have bedre muligheder. Og den holdning deler vi – da det især handler om vores medlemmer.

Skeptikere peger på, at muligheden for førtidspension gør, at der ikke er brug for at gøre systemet mere fleksibelt. Men sagen er jo, at som det er nu, er førtidspension udelukkende en løsning for medarbejdere, der har det rigtig dårligt. Men der er rigtig mange, der fortjener at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet – eventuelt gradvist – og have en god tredje alder også. Det kan og bør vi som velfærdssamfund kunne tilbyde.

 

Bliv medlem