Gå til indhold

Folketingsvalg

Mere viden om viden

Den rigtige indsats kræver mere fokus på kvalifikationer og faglighed – bl.a. via et nationalt forskningsprogram, mener Socialpædagogerne i valgoplæg

5. juni 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Den rigtige indsats – den, der rykker noget for udsatte mennesker – kræver faglige kompetencer. Og for at fastholde og udvikle dem skal der være fokus på, hvad der virker. Vi skal samle på viden om metoder, målgrupper og resultater – der skal forskes i praksis i et nationalt forskningsprogram på det specialiserede socialområde.

Sådan lyder det i et notat, Socialpædagogerne har udarbejdet som oplæg til det forestående folketingsvalg: De udsatte mennesker, det hele handler om, skal være sikret den bedst mulige indsats. Og som samfund skal vi kunne være lige så sikre på, at vi gør det, der er bedst og er mest effektivt.

Og der er en del, der peger i den rigtige retning, hedder det i notatet. Den nye og mere målrettede pædagoguddannelse, de nye socialtilsyn og regeringens sociale 2020-mål er blandt eksemplerne.

‘Socialpædagogerne er rigtig tilfredse med det fokus på kvalitet og effekt samt med den anerkendelse af faglighed og uddannelse, som er blevet styrket gennem de seneste par år’, hedder det i notatet, der dernæst kommer med tre anbefalinger til, hvordan der fortsat kan fokuseres på ‘den rigtige indsats’:

Der skal for det første være vedholdende fokus på både grunduddannelsen og på efteruddannelse. Her er Socialtilsynet centralt som blik på det uddannelsesmæssige niveau på det enkelte tilbud. Og så skal der etableres et samarbejde mellem uddannelserne og Socialstyrelsen, så der hele tiden er styr på de faglige kvalifikationer.

For det andet anbefaler Socialpædagogerne, at al viden om metoder på området bliver systematiseret og udbredt.

Og endelig anbefaler Socialpædagogerne, at der satses på forskning på det socialpædagogiske arbejdsområde. Forslaget om et nationalt forskningsprogram har mødt politisk interesse – nu skal det blive til noget, hedder det i notatet. 


 

 

Bliv medlem