Gå til indhold

Folketingsvalg

Jo, vi skal blande os i valgkampen

Socialpædagogerne skal ind i valgkampen, for valget handler i høj grad om fagets vilkår og om vilkårene for samfundets mest udsatte grupper, siger forbundsformand Benny Andersen

5. juni 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Lad valget handle om bedre velfærd. Ikke nulvækst. Sådan lød beskeden fra Socialpædagogerne, der blev tweetet få minutter efter, at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) havde udskrevet valg til den 18. juni. Og det er lige, hvad det handler om, mener Socialpædagogernes formand Benny Andersen:

– Valgkampen kommer selvfølgelig også til at handle om skattelettelser, sygehuse, daginstitutioner, grønne afgifter og meget andet – men vi vil gøre vores til, at socialpolitikken også kommer på den politiske dagsorden. Vi mener, at vilkårene for de sårbare og udsatte borgere, vi arbejder med, fortjener en tydelig stemme i valgkampen. Det er, som vi ser det, helt afgørende for, at de udsatte mennesker, vi arbejder med til daglig, får den rigtige socialpædagogiske støtte og hjælp, siger han.

– Helt centralt handler valget om, hvordan vi i de kommende år skal prioritere den offentlige sektor. Og hvor det politiske billede jo indimellem kan være lidt grumset, så er der her et klokkeklart valg: Skal det offentlige udvikles og sikres, eller skal det tynges ned af en udsigtsløs nulvækst-strategi? Som vi ser det, er nulvækst ikke en farbar vej. Nulvækst vil få alvorlige konsekvenser for hele den offentlige sektor. Så som socialpædagoger håber vi, at valget kommer til at handle om, hvilket samfund vi gerne vil have, og hvilke vilkår vi vil byde samfundets allermest udsatte, siger han.

Benny Andersen understreger, at der for Socialpædagogerne også er et andet afgørende argument for at byde ind i valgkampen:

– Det er også afgørende for den prioritering og respekt, der er for vores socialpædagogiske faglighed. Når socialpolitikken kommer til debat, kommer der også fokus på socialpædagogernes arbejdsvilkår og vores arbejdes værdi for samfundet. Hvis socialpolitikken derimod ikke er til debat, så bliver vores vilkår glemt. Så jo, der er al mulig grund til, at vi blander os i valgkampen, siger han.

Nej til nulvækst

Benny Andersen peger på, at det særligt er den nulvækst-politik, som blå blok med Venstre i spidsen vil indføre i den offentlige sektor, der bekymrer ham:

– Det vil få alvorlige konsekvenser for de allermest udsatte borgere i landet. De borgere, der ikke selv kan råbe op og protestere. De borgere, som socialpædagogerne hver dag året rundt tager sig af. Vi ved, at indførelse af nulvækst vil betyde helt op imod 3.000 færre socialpædagogiske sæt hænder. Og dét vil kunne mærkes blandt alle de borgere, vores medlemmer arbejder med – anbragte børn og unge, kvinder på krisecentre, voksne udviklingshæmmede, psykisk syge, misbrugere og så videre, siger han.

Socialpædagogerne har lavet en analyse – baseret på tal fra Finansministeriet og Danmarks Statistik – der netop viser, at en nulvækst-politik vil koste socialpædagogiske stillinger i stor stil.

Hvor mange afhænger af, om der – som flere Venstre-politikere har sagt – er velfærdsområder, der skal friholdes fra nulvækst-strategien. Senest har tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen således sagt, at forsvaret og politiet ikke skal underlægges nulvækst. Tidligere har andre ordførere og partiformand Lars Løkke Rasmussen sagt, at også sundhedssektoren, ældreplejen og uddannelsesområdet skal fritages. Er det tilfældet, vil det ifølge Socialpædagogernes analyse betyde, at der er 3.200 færre socialpædagogiske stillinger i 2020 end i dag.

– Det er skræmmende tal, og jeg synes, at partierne bag nulvækst-tankerne skylder os at svare på, hvad der skal undtages, og hvad der skal rammes, siger Benny Andersen.

Kom ind i valgkampen

Forbundet har netop fremlagt et par notater om hhv. tidlig indsats og rigtig indsats, og Socialpædagogerne har tidligere præsenteret den socialpolitiske kandidattest.

Her havde mere end 400 kandidater fra alle partier, allerede inden valget var udskrevet, svaret på 16 socialpolitiske og pædagogiske spørgsmål. Testen er et værktøj til at sætte socialpolitikken på dagsordenen – men der er også et andet formål:

– Det handler selvfølgelig om at holde kandidaterne fast på deres udsagn og holde dem op på de holdninger, de giver udtryk for i deres svar, siger Benny Andersen.

Han peger på, at et flertal af de konservative kandidater, der har besvaret testen, går imod partilinjen, når det handler om nedsættelse af den kriminelle lavalder. Partilinjen er, at den skal sættes ned – kandidaterne siger nej.

– Og det er, når det bliver så konkret, at vi har en masse at byde på som socialpædagoger. Her kan vores viden om, hvilke indsatser der virker, og hvad der kan udvikle mennesker, gøre en forskel i den politiske debat, mener Benny Andersen.

Han opfordrer alle forbundets medlemmer til at ‘gå ind i valgkampen’ og tale på fagets vegne og sætte socialpolitikken på dagsordenen.

– Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre politikerne opmærksomme på det vigtige i den her diskussion under valgkampen. Socialpædagogerne har som faggruppe og som forbund store interesser i valgkampen, men det handler ikke om partipolitiske interesser – vi støtter ikke enkelte partier. Vores soleklare interesse ligger i, at vores arbejdsområde og de udsatte mennesker, vi støtter og hjælper i det daglige, bliver en politisk prioritet. Så vi håber på en regering, der vil arbejde for at sikre og prioritere velfærdsopgaven, siger Benny Andersen. 


 

 

Bliv medlem