Gå til indhold

Flygtninge

Krigstraumer og omsorgssvigt i bagagen

Krig og tortur er kun en del af forklaringen på, at flygtninge kæmper med traumer. En ny undersøgelse viser, at de ofte også har haft en barndom præget af grove omsorgssvigt og vold

5. juni 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Hvis man i den tidlige barndom oplever vold og omsorgssvigt, kan man i voksenlivet have svært ved at indgå i nære relationer. Og udsættes man derudover for krig og tortur, er der en forøget risiko for at udvikle posttraumatisk stressreaktion (PTSD).

Det forklarer, hvorfor en stor del af de godt 100.000 flygtninge i Danmark har svært ved at finde sig til rette i det danske samfund. Mange af dem har nemlig udover deres krigstraumer også været udsat for grove omsorgssvigt i barndommen.

Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af en ny ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet. Undersøgelsen er baseret på interviews med 43 arabisktalende flygtninge, der er i behandling for traumerelaterede lidelser. 63 pct. af disse flygtninge har ikke alene oplevet krig – de beretter også om problematiske relationer til deres forældre, omsorgssvigt og fysisk vold.

Ifølge psykolog og ph.d. Karin Riber, som står bag undersøgelsen, kommer sundhedsvæsenet ofte til kort, fordi det er svært at hjælpe disse traumatiserede flygtninge.

– Det er ikke kun symptomer på posttraumatisk stress, vi ser hos flygtninge. En stor del lider også af depression, angst, fysiske smerter, dårlig livskvalitet og lavt selvværd, siger Karin Riber til Kristeligt Dagblad. 

Hun anbefaler derfor, at man i behandlingen af flygtninge ikke kun fokuserer på krigstraumer og de klassiske PTSD-symptomer, men også tager højde for de øvrige psykiske problemer, den enkelte oplever.

– Den nye undersøgelse kan bidrage til at forstå, hvorfor det ofte er så svært at hjælpe flygtninge, der lider af posttraumatisk stress. Måske skal vi i nogle tilfælde arbejde med psykoterapi, som tager fat i de familiemæssige traumer og inddrager tilknytning og relationer, når traumereaktionerne er så komplekse, udtaler Karin Riber.

I en undersøgelse fra Amnesty International blandt nyankomne asylsøgere i 2008 skønnes det, at mindst 30.000 flygtninge i Danmark lider af PTSD. 

 

Bliv medlem